ZARZĄDZANIE

Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie (magisterskie)

Cena (10 rat w roku):

598,00 zł / miesiąc

studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Formuła RealTime Online to innowacyjny model nauczania, oferujący trzy rodzaje zjazdów:

 1. Zjazdy wykładowe: Zajęcia online za pomocą systemu Cloud Academy™. Zajęcia odbywają się około 4 razy w semestrze w wybrane weekendy (piątek, sobota i niedziela), istnieje możliwość odtworzenia nagrania z wykładu, dając elastyczność uczestnictwa.

 2. Zjazdy ćwiczeniowe: Zajęcia poprzez multitransmisję zdalną za pośrednictwem Cloud Academy™ odbywają się obowiązkowo średnio 4 razy w semestrze, umożliwiając aktywny udział online w soboty i niedziele.
   raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w sobotę i niedzielę). *nie dotyczy studiów podyplomowych

  Zjazd jest obowiązkowy. 

 3. Zjazdy zaliczeniowe: Egzaminy organizowane na platformie zdalnej Cloud Academy™, z terminami ustalanymi przez wykładowców, pozwalają na udział studentów zalogowanych w systemie.

Zarządzanie w administracji publicznej

Poziom:
II stopień, magisterskie

Czas trwania:
4 semestry

Cena (10 rat w roku):
598,00 zł / miesiąc studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Studia magisterskie II stopnia o specjalności Zarządzanie w administracji publicznej na WSB-NLU to propozycja dla osób, które pragną zdobyć zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania w obszarze administracji publicznej. Kierunek ten jest skierowany do absolwentów studiów licencjackich, którzy chcą pogłębić swoje kompetencje w zarządzaniu różnorodnymi strukturami administracyjnymi. Studenci otrzymają wszechstronne wykształcenie, co umożliwi im skuteczne kierowanie i nadzorowanie organów administracji publicznej, przygotowując ich do wyzwań związanych z efektywnym funkcjonowaniem sektora publicznego.

Po ukończeniu specjalności Zarządzanie w administracji publicznej na WSB-NLU, otwierają się przed absolwentami liczne perspektywy zawodowe zarówno w administracji publicznej, jak i w przedsiębiorstwach związanych ze sferą publiczną. Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w urzędach centralnych i terenowych, organach administracji rządowej oraz samorządowej. Dodatkowo, specjalność przygotowuje do pełnienia roli naczelnika w organach administracji państwowej, a także daje możliwość pracy w organizacjach społecznych czy jako konsultant ds. administracji publicznej. Absolwenci posiadają także kompetencje do pracy jako specjaliści ds. budżetowania organizacji.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Poziom:
II stopień, magisterskie

Czas trwania:
4 semestry

Cena (10 rat w roku):
598,00 zł / miesiąc studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Studia magisterskie II stopnia o specjalności Zarządzanie kapitałem ludzkim na WSB-NLU kierowane są do osób, które chcą zdobyć praktyczne doświadczenie od doświadczonych specjalistów w zakresie zarządzania i organizacji. Program studiów umożliwia studentom rozwinięcie umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem zespołem oraz aktualnymi kwestiami rozwoju potencjału kadrowego. Dedykowany jest osobom otwartym na tematykę zarządzania i zainteresowanym skutecznym prowadzeniem organizacji. Jeśli posiadasz umiejętności interpersonalne, zdolność kierowania zespołem oraz wsparcia pracowników, to specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim na WSB-NLU jest doskonałym wyborem.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim, mają szerokie perspektywy zawodowe. Po ukończeniu programu są gotowi do pracy w różnych obszarach, takich jak:

 • Specjalista w dziale HR,
 • Pracownik firm konsultingowych,
 • Specjalista ds. rekrutacji i zatrudnienia,
 • Menadżer w zespołach projektowych,
 • Pracownik agencji pośrednictwa pracy lub zatrudnienia tymczasowego,
 • Pracownik urzędu pracy,
 • Trener biznesu,
 • Specjalista ds. rozwoju zawodowego.

Dzięki zdobytym umiejętnościom w zarządzaniu kapitałem ludzkim, absolwenci są przygotowani do różnorodnych ról na rynku pracy.

Zarządzanie finansami

Poziom:
II stopień, magisterskie

Czas trwania:
4 semestry

Cena (10 rat w roku):
598,00 zł / miesiąc studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Studia II stopnia na WSB-NLU, specjalność Zarządzanie Finansami, to doskonały wybór dla tych, którzy pragną praktycznego podejścia do nauki. Uczelnia oferuje trzy formuły szkolenia, zapewniając jednocześnie swobodę w wyborze. Specjalność ta skierowana jest do osób zainteresowanych karierą w dziedzinie finansów, poszukujących dogłębnej wiedzy ekonomicznej oraz chcących zdobyć umiejętności w zakresie rachunkowości i zarządzania przedsiębiorstwem.

Specjalność Zarządzanie Finansami na studiach II stopnia to klucz do rozwoju solidnej kariery zawodowej. Absolwenci tego kierunku na Zarządzaniu znajdują zatrudnienie w różnych obszarach, m.in. jako dyrektor finansowy, analityk inwestycyjny, księgowy czy kontroler finansowy. Studia te otwierają drzwi do pracy w instytucjach rynku finansowego, kapitałowego oraz w usługach doradztwa inwestycyjnego.

Zarządzanie marketingiem

Poziom:
II stopień, magisterskie

Czas trwania:
4 semestry

Cena (10 rat w roku):
598,00 zł / miesiąc studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Studia II stopnia na specjalności Zarządzanie Marketingiem są skierowane do osób o naturalnych zdolnościach interpersonalnych, odporności na stres i gotowości do adaptacji zmian. Wychodząc naprzeciw tym cechom, WSB-NLU oferuje program, który doskonali kompetencje miękkie i przygotowuje do pracy w obszarze marketingu, promocji i sprzedaży. Specjalność jest również dostępna dla osób z podstawową wiedzą z ekonomii, marketingu lub promocji marki.

Specjalność Zarządzanie Marketingiem na WSB-NLU oferuje praktyczne podejście do nauki, umożliwiając zdobycie merytorycznej wiedzy i kwalifikacji niezbędnych dla profesjonalistów w dziedzinie handlu. Absolwenci tej specjalności mają szerokie perspektywy zawodowe, mogą pracować jako Specjaliści ds. sprzedaży, Liderzy zespołów sprzedażowych, Doradcy Klienta, Project Managerowie, Specjaliści ds. marketingu, czy też w dziale Public Relations. Miejsca zatrudnienia obejmują działy PR, marketingu, sprzedaży w różnych przedsiębiorstwach oraz agencje reklamowe i marketingowe.

Zarządzanie w administracji publicznej

Poziom:
II stopień, magisterskie

Czas trwania:
4 semestry

Cena (10 rat w roku):
598,00 zł / miesiąc studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Studia II stopnia na specjalności Zarządzanie w Administracji Publicznej na WSB-NLU to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w obszarze administracji publicznej. Kierunek ten został stworzony z myślą o osobach, które pragną zdobyć umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania w administracji. Oferta jest skierowana do tych, którzy dążą do uzyskania wszechstronnego wykształcenia, a jednocześnie widzą siebie w roli kierownika i nadzorcy różnych organów administracyjnych. Studia magisterskie (II stopnia) na WSB-NLU są dedykowane absolwentom studiów licencjackich.

Po ukończeniu specjalności Zarządzanie w Administracji Publicznej na WSB-NLU otwierają się szerokie perspektywy zawodowe. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako pracownik urzędów centralnych, terenowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej. Dodatkowe możliwości pracy obejmują stanowiska naczelnika w organach administracji państwowej, pracownika organizacji społecznych, konsultanta lub doradcy administracji publicznej, a także specjalisty ds. budżetowania organizacji.

Zarządzanie biznesem międzynarodowym

Poziom:
II stopień, magisterskie

Czas trwania:
4 semestry

Cena (10 rat w roku):
598,00 zł / miesiąc studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Studia II stopnia o specjalności Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym na WSB-NLU są dedykowane głównie osobom pracującym lub planującym pracę w międzynarodowych firmach. Program jest zaprojektowany jako naturalna ścieżka rozwoju dla absolwentów kierunków związanych z zarządzaniem lub ekonomią. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do objęcia wysokich stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach operujących na rynku globalnym, a także do zakładania własnych firm zorientowanych na działalność międzynarodową.

Absolwent specjalności Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym na studiach II stopnia posiada kompleksowe kompetencje umożliwiające objęcie stanowiska menadżera w międzynarodowym biznesie. Posiada wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów biznesowych na arenie międzynarodowej, skutecznego zarządzania ryzykiem oraz podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym i strategicznym. Jego umiejętności obejmują również zrozumienie różnic kulturowych, umiejętność komunikacji międzykulturowej, efektywne kierowanie międzynarodowymi zespołami oraz analizę globalnych trendów rynkowych. Absolwent jest także zdolny identyfikować szanse i zagrożenia, opracowywać strategie biznesowe na skalę międzynarodową.

Zarządzanie w placówkach sanitarno-epidemiologicznych

Poziom:
II stopień, magisterskie

Czas trwania:
4 semestry

Cena (10 rat w roku):
598,00 zł / miesiąc studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Studia II stopnia o specjalności Zarządzanie w Placówkach Sanitarno-Epidemiologicznych są przeznaczone dla osób zainteresowanych kierowaniem w sektorze zdrowia publicznego i ochroną przed chorobami zakaźnymi. Absolwenci kierunków medycznych oraz nauk społecznych znajdą tu doskonałe możliwości rozwoju. Specjalność jest także skierowana do profesjonalistów z doświadczeniem w sektorze zdrowia publicznego, takich jak pracownicy placówek sanitarno-epidemiologicznych, organizacji zdrowia publicznego czy agencji rządowych.

Absolwenci specjalności Zarządzanie w Placówkach Sanitarno-Epidemiologicznych posiadają kompleksowe kompetencje z zakresu zarządzania w organizacjach zdrowia publicznego. Zdobywają umiejętności kierowania placówkami sanitarno-epidemiologicznymi, zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, logistyką i infrastrukturą. Posługują się narzędziami statystycznymi do analizy danych epidemiologicznych, identyfikacji trendów zdrowotnych oraz opracowywania strategii prewencyjnych. Absolwenci są również przygotowani do samodzielnego tworzenia programów szczepień, kampanii edukacyjnych, strategii kontroli epidemii i planów reagowania na kryzysy zdrowotne.

Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych

Poziom:
II stopień, magisterskie

Czas trwania:
4 semestry

Cena (10 rat w roku):
598,00 zł / miesiąc studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Studia II stopnia o specjalności Automatyzacja i Cyfryzacja Procesów Produkcyjnych są skierowane do różnorodnej grupy osób, zarówno dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem, jak i dla doświadczonych profesjonalistów. Program został opracowany z myślą o zdobywaniu wiedzy na temat zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, analizy biznesowej oraz efektywnego zarządzania procesami w organizacjach.

Po ukończeniu studiów Automatyzacja i Cyfryzacja Procesów Produkcyjnych, stajesz się wykwalifikowanym specjalistą z szerokim spektrum możliwości kariery. Otwierają się przed Tobą perspektywy zatrudnienia na stanowiskach takich jak koordynator projektów, kadra kierownicza ds. zarządzania procesami, specjalista ds. wdrażania nowych produktów, dyrektor innowacji, kierownik działów czy menedżer innowacji. Dodatkowo, zdobyta wiedza jest idealna dla tych, którzy planują własną działalność gospodarczą, umożliwiając przeprowadzanie skutecznych zmian w organizacjach.

Zarządzanie w sektorze Horeca

Poziom:
II stopień, magisterskie

Czas trwania:
4 semestry

Cena (10 rat w roku):
598,00 zł / miesiąc studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Studia II stopnia o specjalności Zarządzanie w Sektorze Horeca są skierowane do osób zainteresowanych pracą w branży turystycznej i gastronomicznej. Program nauczania obejmuje organizację pracy, nadzór nad zespołem, kierowanie biznesem oraz nowoczesne strategie zarządzania. Jeśli cenisz sobie możliwość zdobycia wiedzy z zakresu przywództwa, a jednocześnie interesuje cię zarządzanie przedsiębiorstwem w sektorze Horeca, studia na WSB-NLU są idealnym wyborem.

Studia na specjalności Zarządzanie w Sektorze Horeca przygotowują do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce oraz pełnienia roli menedżera w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelarskich. Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie również w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się promocją turystyki oraz będą gotowi do kierowania obiektami gastronomicznymi. Perspektywy zawodowe obejmują stanowiska kierownicze, takie jak Kierownik biura podróży, Menadżer hotelu, Kierownik restauracji, Menadżer w branży turystycznej, Właściciel restauracji oraz Specjalista ds. zarządzania w organizacjach turystycznych.

Rachunkowość i Controlling

Poziom:
II stopień, magisterskie

Czas trwania:
4 semestry

Cena (10 rat w roku):
598,00 zł / miesiąc studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Studia II stopnia o specjalności Rachunkowość i Controlling są skierowane do osób zainteresowanych rachunkowością i zarządzaniem finansami. Program studiów oferuje nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności. Kierunek jest dedykowany osobom z umiejętnościami w naukach ścisłych, gotowym na korzystanie z nowoczesnych systemów informatycznych w pracy księgowej oraz poszukującym nowych wyzwań zawodowych.

Po ukończeniu specjalności Rachunkowość i Controlling masz szansę na rozwinięcie kariery w różnorodnych obszarach, takich jak działy finansowe firm, biura doradcze, konsultingowe czy jednostki samorządowe. Absolwenci znajdują zatrudnienie także w zarządach firm, biurach doradztwa rachunkowego, księgowych, urzędach i zakładach ubezpieczeń, fundacjach i stowarzyszeniach, a także w bankach. Specjalność ta adresowana jest do pracowników służb finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach i sektorze finansów publicznych, jak również do tych, którzy planują podjęcie pracy w tych obszarach.

Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw

Poziom:
II stopień, magisterskie

Czas trwania:
4 semestry

Cena (10 rat w roku):
598,00 zł / miesiąc studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Studia magisterskie z zakresu Zarządzanie Logistyką i Łańcuchem Dostaw to dedykowany kierunek dla absolwentów studiów I stopnia, zwłaszcza z dziedziny zarządzania. Skierowany jest do osób zainteresowanych branżą logistyczną, pragnących pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki, procesów biznesowych oraz zarządzania organizacją przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem łańcucha dostaw.

Absolwenci studiów magisterskich z zakresu Zarządzanie Logistyką i Łańcuchem Dostaw zdobywają szeroką wiedzę z zakresu zarządzania ogólnego i specjalistyczną umiejętność kierowania logistyką przedsiębiorstwa. Posiadają także kompetencje w zakresie zarządzania strategicznego, marketingowego, ekonomii menedżerskiej oraz planowania popytu, zarządzania zapasami i kosztami.

Analiza danych

Poziom:
II stopień, magisterskie

Czas trwania:
4 semestry

Cena (10 rat w roku):
598,00 zł / miesiąc studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Studia magisterskie na specjalności Analiza Danych są skierowane do absolwentów studiów licencjackich, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania, informatyki, finansów i matematyki. Kierunek ten umożliwia rozwijanie umiejętności analitycznych, wyszukiwania i analizy danych, tworzenia wniosków oraz przygotowywania profesjonalnych raportów. Jest to doskonała opcja dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi i aspirujących do pracy jako specjaliści w dziedzinie analizy danych.

Studiując specjalność Analiza Danych na WSB-NLU, absolwenci zdobywają umiejętności niezbędne do pracy jako specjaliści ds. rozwoju biznesu. Perspektywy zawodowe obejmują stanowiska w różnych branżach, takich jak analityka finansowa, biznesowa, danych, eksploracja danych oraz IT. Absolwenci są przygotowani do pracy w mikro, makro i globalnych przedsiębiorstwach, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu analizy danych.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

+48 534 515 896

Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.