PSYCHOLOGIA

5 letnie studia magisterskie, jednolite, niestacjonarne
(piątek, sobota i niedziela)

Cena (10 rat w roku):

748,00 zł / miesiąc

studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Formuła RealTime Online to innowacyjny model nauczania, oferujący trzy rodzaje zjazdów:

  1. Zjazdy wykładowe: Zajęcia online za pomocą systemu Cloud Academy™. Zajęcia odbywają się około 4 razy w semestrze w wybrane weekendy (piątek, sobota i niedziela), istnieje możliwość odtworzenia nagrania z wykładu, dając elastyczność uczestnictwa.

  2. Zjazdy ćwiczeniowe: Zajęcia poprzez multitransmisję zdalną za pośrednictwem Cloud Academy™ odbywają się obowiązkowo średnio 4 razy w semestrze, umożliwiając aktywny udział online w soboty i niedziele.
     raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w sobotę i niedzielę). *nie dotyczy studiów podyplomowych

    Zjazd jest obowiązkowy. 

  3. Zjazdy zaliczeniowe: Egzaminy organizowane na platformie zdalnej Cloud Academy™, z terminami ustalanymi przez wykładowców, pozwalają na udział studentów zalogowanych w systemie.

Psychologia kliniczna i osobowości

Studia magisterskie Psychologia kliniczna i osobowości są dedykowane osobom zainteresowanym wszechstronnymi problemami współczesnego świata. Program obejmuje zagadnienia związane z kryzysami, konfliktami, stresem oraz zaburzeniami psychicznymi i osobowości. Skierowane są do tych, którzy pragną w przyszłości pomagać innym, zdobywając praktyczne umiejętności i wiedzę dotyczącą trudności w funkcjonowaniu psychicznym. Studia na kierunku Psychologia w WSB-NLU stawiają na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, empatii i myślenia krytycznego.

Po ukończeniu specjalności Psychologia kliniczna i osobowości w ramach programu WSB-NLU, absolwenci zyskują solidne przygotowanie do kariery w dziedzinie psychologii. Otwierają się przed nimi liczne perspektywy zawodowe, obejmujące pracę w poradniach pomocy psychologicznej, poradniach wsparcia kryzysowego, szpitalach zajmujących się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych, poradniach małżeńskich, rodzinnych, a także w stowarzyszeniach i fundacjach wspierających zdrowie psychiczne. Absolwenci mają także możliwość podjęcia pracy w prywatnych gabinetach poradnictwa psychologicznego.

Psychologia biznesu

Studia magisterskie o specjalności Psychologia biznesu są skierowane do osób zainteresowanych łączeniem ścieżki zawodowej z obszarem biznesu i organizacji, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Ten unikalny program oferuje wszechstronną wiedzę z zakresu psychologii, prawa, coachingu, reklamy, public relations i zachowań konsumenckich. Specjalność ta jest idealna dla osób o wnikliwej myśli poznawczej, a także dla tych, którzy cenią otwartość i praktyczną wiedzę z dziedziny psychologii związaną z aspektami zarządzania organizacją.

Po ukończeniu specjalności Psychologia biznesu na WSB-NLU, absolwenci są doskonale przygotowani do rozwoju kariery zawodowej. Dzięki prowadzącym zajęcia specjalistom i praktykom, studenci zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności. Perspektywy zawodowe obejmują zatrudnienie w działach human resources przedsiębiorstw, agencjach pracy, centrach badania opinii społecznej i badań marketingowych, firmach konsultingowych, doradczych, szkoleniowych, poradniach zawodowych oraz firmach coachingowych. Absolwenci są również gotowi do samodzielnej działalności gospodarczej lub zarządzania zespołem pracowników w organizacji.

Neuropsychologia

Studia magisterskie o specjalności Neuropsychologia są dedykowane osobom zainteresowanym głębszym zrozumieniem relacji między człowiekiem a medycyną oraz wpływem mózgu na zachowanie. Kierunek ten został stworzony z myślą o tych, którzy chcą zgłębić tajniki biologicznej i psychicznej istoty ludzkiej. Program edukacyjny trwa 5 lat i adresowany jest do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat neuropsychologii.

Studiując Neuropsychologię na WSB-NLU, uzyskasz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również niezbędne kwalifikacje do pracy jako specjalista ds. neuropsychologii. Po ukończeniu kierunku, otwierają się przed tobą perspektywy zatrudnienia w różnorodnych miejscach, takich jak placówki edukacyjne, fundacje, stowarzyszenia, poradnie pedagogiczno-psychologiczne czy domy opieki dla osób z schorzeniami neurologicznymi.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

+48 534 515 896

Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.