PRAWO

Studia Prawnicze Magisterskie Jednolite 5 letnie

Cena (10 rat w roku):

668,00 zł / miesiąc

studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Formuła RealTime Online to innowacyjny model nauczania, oferujący trzy rodzaje zjazdów:

  1. Zjazdy wykładowe: Zajęcia online za pomocą systemu Cloud Academy™. Zajęcia odbywają się około 4 razy w semestrze w wybrane weekendy (piątek, sobota i niedziela), istnieje możliwość odtworzenia nagrania z wykładu, dając elastyczność uczestnictwa.

  2. Zjazdy ćwiczeniowe: Zajęcia poprzez multitransmisję zdalną za pośrednictwem Cloud Academy™ odbywają się obowiązkowo średnio 4 razy w semestrze, umożliwiając aktywny udział online w soboty i niedziele.
     raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w sobotę i niedzielę). *nie dotyczy studiów podyplomowych

    Zjazd jest obowiązkowy. 

  3. Zjazdy zaliczeniowe: Egzaminy organizowane na platformie zdalnej Cloud Academy™, z terminami ustalanymi przez wykładowców, pozwalają na udział studentów zalogowanych w systemie.

Prawo w biznesie

Poziom:
jednolite magisterskie

Czas trwania:
10 semestrów

Cena (10 rat w roku):
668,00 zł / miesiąc studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Jednolite studia magisterskie o specjalności Prawo w biznesie na WSB-NLU to praktyczny kierunek, który oferuje realne doświadczenie, przygotowując nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również umiejętności praktyczne. Skierowane są do osób zainteresowanych tematyką prawniczą, aspirujących do zdobycia wykształcenia i doświadczenia w dziedzinie prawa. Specjalność ta jest idealna dla tych, którzy planują otworzenie własnego przedsiębiorstwa, pracę w spółkach lub organizacjach, oraz chcą zgłębić aspekty prawne biznesów, w tym prawo spółek czy prawo karne skarbowe. Oferuje także szansę zdobycia tytułu magistra dla absolwentów szkół średnich, którzy chcą przygotować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Początek formularza

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich o specjalności Prawo w biznesie na WSB-NLU mają obiecujące perspektywy zawodowe. Po uzyskaniu dyplomu i tytułu magistra, otwierają się dla nich różnorodne ścieżki rozwoju, takie jak aplikacje adwokacka, sędziowska, prokuratorska lub radcowska. Jednak to tylko jedna z opcji. Absolwenci są także w pełni przygotowani do prowadzenia własnej działalności, posiadając umiejętności zarządzania firmą i jej aspektami prawniczymi. Jako specjaliści z zakresu biznesu mogą aplikować na stanowiska w dziale prawnych firm, spółek (zarówno prywatnych, jak i państwowych), organizacjach non-profit, organach administracji publicznej, bankach, działach konsultingowych, biurach doradztwa prawnego oraz kancelariach prawniczych.

Prawo w administracji

Poziom:
jednolite magisterskie

Czas trwania:
10 semestrów

Cena (10 rat w roku):
668,00 zł / miesiąc studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Jednolite studia magisterskie o specjalności Prawo w administracji na WSB-NLU to doskonały wybór dla wszystkich, którzy marzą o studiach prawniczych, chcą poznać zasady działania administracji oraz zdobyć perspektywiczną i rozwijającą się karierę. Kierunek jest skierowany do osób, które chcą rozwijać kompetencje w współpracy z urzędami i jednostkami administracyjnymi, zrozumieć zawiłości prawne, przepisy i procedury, a także oswoić się z kwestiami urzędowymi. To również odpowiedni wybór dla tych, którzy planują założenie własnej działalności związanej z prowadzeniem zadań administracyjnych. Studia przygotowują do pracy w administracji na różnych szczeblach, zapewniając solidne wykształcenie prawnicze i praktyczne umiejętności.

Ukończenie specjalności Prawo w administracji na WSB-NLU otwiera szerokie perspektywy zawodowe dla absolwentów. Studenci uzyskujący tytuł magistra mają możliwość ubiegania się o różne aplikacje prawnicze, takie jak adwokacka, radcowska, sędziowska, prokuratorska, komornicza, notarialna, legislacyjna, rzecznikowska, kuratorska czy dyplomatyczno-konsularna. Jednak możliwości zatrudnienia są również liczne bez konieczności przechodzenia przez aplikacje. Absolwenci specjalności Prawo w administracji mogą znaleźć pracę w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach niepublicznych, firmach, organizacjach pozarządowych, non-profit, izbach gospodarczych, związkach przedsiębiorców, instytucjach finansowych, w tym bankach i zakładach ubezpieczeń, oraz działach finansowych organizacji prywatnych. Otrzymana wiedza i umiejętności stwarzają solidne fundamenty do rozwijania kariery zawodowej w różnych sektorach.

Prawo ogólne

Poziom:
jednolite magisterskie

Czas trwania:
10 semestrów

Cena (10 rat w roku):
668,00 zł / miesiąc studia (RealTime Online) niestacjonarne interaktywne

Jednolite studia magisterskie o specjalności Prawo ogólne to idealny wybór dla młodych adeptów prawa, zwłaszcza dla osób ambitnych i zdeterminowanych, dążących do osiągnięcia wysokich celów. Kierunek ten przygotowuje do kariery zawodowej jako sędzia, adwokat, prokurator, kurator, komornik, a także otwiera możliwości zatrudnienia w działach prawnych korporacji oraz placówkach dyplomatycznych.

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo ogólne na WSB-NLU zdobywają kompleksową wiedzę i szerokie umiejętności, przekazywane w sposób przystępny. Posiadają niezbędną wiedzę do praktyki prawniczej, biegłość w prawie polskim i unijnym, orientację w aktualnym orzecznictwie sądów oraz trybunałów. Ponadto, doskonale posługują się specjalistycznym językiem branżowym, a także potrafią skutecznie interpretować przepisy, wyciągając trafne wnioski.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

+48 534 515 896

Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.