WykładowcyMarta Kossak

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Całościowe Podyplomowe szkolenie w podejściu systemowo – psychodynamicznym przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego organizowane przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie. Pracuje jako diagnosta psychoterapeuta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, a także systemową terapię rodzin. Od wielu lat prowadzi dziecięce grupy terapeutyczne zarówno dla młodszych dzieci jak i starszych realizując programy terapeutyczne pt. „Miasteczko”, „Kraina”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego , pracuje pod stałą superwizją zarówno indywidualną jak i grupową. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział wielu szkoleniach i konferencjach dotyczących psychoterapii.

Marta Kossak

Małgorzata Kosak
psycholog, psychoterapeuta