Promocja!

Zakup Promocyjny 6in1

Original price was: 599.00 zł.Current price is: 199.00 zł.

Poprzednia najniższa cena: 199.00 .

Kategorie: ,

Opis

 Oferta obejmuję

 

6 warsztatów

dostęp zdalny 90 dni

6 certyfikatów

 

Praktyki=240h

1. Metody projekcyjne w diagnostyce i terapii dzieci i

młodzieży

Metody diagnostyczne w Diagnostyce i Terapii Dzieci i Młodzieży

Metody projekcyjne w psychologii to narzędzia mające zastosowanie zarówno w diagnostyce jak i w terapii. Stosowane w pracy z dziećmi i młodzieżą dostarczają wielu cennych informacji diagnostycznych.

Specyfika metod projekcyjnych niejednokrotnie pozwala ominąć świadome , dobrze kontrolowane kanały komunikacji ujawniając bogactwo wewnętrznych przeżyć konfliktów, źródeł lęków czy agresji.

Zastosowane w terapii służą uzyskaniu wglądu w przyczyny objawów jak i zmniejszają poziom lęku często pozwalając na odreagowanie napięcia czy niepokoju. Zaletą metod projekcyjnych jest też komfort i bezpieczeństwo badanego, który nie musi wprost odpowiadać na często kłopotliwe pytania kwestionariuszowe.

Szkolenie przybliży główne metody projekcyjne, najczęściej stosowane w diagnostyce dzieci i młodzieży. Wyjaśniona zostanie specyfika metod projekcyjnych oraz zasady badania. Omówione zostaną walory ale tez ograniczenia testów projekcyjnych w psychologii.

Test rysunku Rodziny , Test drzewa Kocha czy Test Zdań Niedokończonych to metody stosowane od wielu lat , doczekały się szeregu badań czy opracowań naukowych podkreślających ich walory diagnostyczne.

Mogą być śmiało wykorzystywane również w terapii dzieci i młodzieży. Prowadząca mgr Małgorzata Kosak doświadczona psycholog , psychoterapeuta na co dzień pracuje z dziećmi , młodzieżą i rodzinami.

Prowadząca:

mgr Małgorzata Kosak
psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Całościowe Podyplomowe szkolenie w podejściu systemowo – psychodynamicznym przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego organizowane przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie. Pracuje jako diagnosta i psychoterapeuta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, a także systemową terapię rodzin. Od wielu lat prowadzi dziecięce grupy terapeutyczne zarówno dla młodszych dzieci jak i starszych. Współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prowadziła badania normalizacyjne i walidacyjne narzędzi diagnostycznych takich jak: Skala Inteligencji i Rozwoju IDS – 2, Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci – wersja V. Obecnie współpracuje z Pracownią nad dostosowaniem do polskich warunków testu komputerowego EXAT, który będzie służył diagnozy ADHD u dzieci.

2. Narcystyczne zaburzenia osobności, zaburzenia

osobowości borderline

Pacjenci z zaburzeniami osobowości stanowią nadal największą grupę pacjentów poszukujących pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. W tej grupie rozpoznanie zaburzeń narcystycznych jest wiodące, obejmuje ponad 30% wszystkich pacjentów z zaburzeniami osobowości.

Wokół narcystycznych zaburzenie osobowości narosło wiele nieporozumień opartych na stereotypach czy uproszczeniach. Nie ma wątpliwości że istotą tego zaburzenia zaburzenie pomimo pozytywnej fasady osiągnięć jest głębokie cierpienie tych pacjentów.

Zaburzenia osobowości borderline to z kolei to grupa pacjentów wokół których nadal utrzymuje się aura tajemniczości czy swoistego zagrożenia. Spotykamy się z opiniami o „nieuleczalnoności” tej grupy pacjentów czy wręcz braku wskazań do terapii ze względu na głębokość uszkodzenia.

Szkolenie ma za zadanie uporządkować wiedzę na temat zaburzeń osobowości szczególnie narcystycznych i zaburzenie osobowości borderline w oparciu o najnowsze ustalenia diagnostyczne oraz własne doświadczenia psychoterapii pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń osobowości.

Prowadzący:

 

Lech Żukowski

dr hab. Lech Żukowski

 

Psycholog, psychoterapeuta, doktor nauk prawnych. W pracy psychoterapeutycznej wykorzystuje podeście integracyjne. Ukończył m. in. Uniwersytet SWPS w Warszawie na wydziale psychologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego- studia podyplomowe z zakresu psychoterapii.

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej młodzieży i dorosłych ze spektrum: – zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną (m .in. zaburzenia lękowe, PTSD, zaburzenia adaptacyjne), zespołów behawioralnych (m. in. zaburzenia odżywania), zaburzenia osobowości (zaburzenia preferencji seksualnych i identyfikacji płciowej), terapia wspierająca osób z zaburzeniami nastroju (depresja, CHAD). Pracuję też w języku angielskim.

3. Szkolenie z zakresu udzielania pomocy psychologicznej dzieciom w wieku   0-3 lat

Szkolenie z zakresu udzielania pomocy psychologicznej dzieciom w wieku 0-3 lat. Niepokojące zachowania, objawy najczęściej spotykanych zaburzeń, ekspresja i komunikacja dzieci w wieku 0-3. Jak reagować, kontakt z rodzicami, kiedy i w jaki sposób zawiadamiać instytucje to tylko niektóre z poruszanych na szkoleniu zagadnień. Praktyczne wskazówki i zalecenia skierowane do osób pracujących z małymi dziećmi i wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu psychologii małego dziecka.

 • Sygnały świadczące o tym, że dziecko potrzebuje pomocy psychologicznej
 • Jak się zachować w stosunku do takiego dziecka,
 • Co mogą zrobić same opiekunki
 • Jak przekazać taką informację rodzicom dziecka
 • Gdzie rodzice mogą szukać pomocy
 • Co zrobić, jeżeli rodzice nie reagują a dziecko pilnie potrzebuje pomocy psychologicznej

Prowadząca

Anna Kopeć – psycholog i instruktor „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

 

4. Problemy psychoseksualne w praktyce

psychoterapeutycznej. Pacjenci z zaburzeniami

osobowości NZO, ZOB.

Program:

I. Zaburzenia osobowości borderline

1. Borderline w kontekście problemów seksualnych

a. Kobiety borderline

b. Mężczyźni borderline

2. Zdrada w zaburzeniach borderline

3. Studium przypadku

II. Narcystyczne zaburzenie osobowości

1. Narcyzm w kontekście problemów seksualnych

2. Seks jako mechanizm obronny

3. Zachowania perwersyjne, parafilie, przemoc seksualna

4. Niewierność

5. Studium przypadku

Prowadząca:

Marta Ćmiel

Dr Marta Ćmiel Giergielewicz

Edukator Seksualny

Jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie również zdobywała doświadczenie jako wykładowca. Od 2017 zajmuje się edukacją seksualną i poradnictwem. Przygotowuję warsztaty i programy edukacyjne, upowszechniające wiedzę o znaczeniu seksualności i zdrowia seksualnego. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam studia podyplomowe z edukacji seksualnej, trzystopniowy kurs z zakresu biblioterapii, kurs terapii i edukacji seksualnej oraz terapię par. Brała udział w szkoleniach dotyczących problemów i wsparcia w chorobie i niepełnosprawności, depresji poporodowej. Jest autorką licznych publikacji. Swoją pracę naukową i popularyzatorską poświęca terapii zaburzeń psychosomatycznych i profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, jak również szeroko rozumianej edukacji seksualnej. Szczególnie bliskie są  tematy związane z akceptacją choroby i niepełnosprawności oraz seksualnością osób przewlekle chorych

5. Rozwój psychiczny dziecka perspektywa

psychoanalityczna

Plan szkolenia:

Część pierwsza: 0-6 r.ż

 • WCZESNY ROZWÓJ:
 • Obserwacja niemowląt przed narodzeniem
 • Niemowlęctwo
 • WCZESNE DZIECIŃSTWO:
 • Zachowania trudne i destrukcyjne
 • Wątki edypalne
 • Separacja i strata

Część druga:

 • Okres latencji (6-11/12 r.ż)
 • Adolescencja: (11 – 22 r.ż)
 • Okres przejściowy: zmagania między okresem pokwitania, a początkiem adolescencji
 • Seksualność, zmiany cielesne i typowe lęki
 • Znaczenie grup rówieśniczych i rola uczenia się
 • Autodestrukcyjne stany umysłu
 • Późna faza okresu dojrzewania.

Koncepcja psychoanalityczna w spójny sposób opisuje zachowanie człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Ponadto jest w stanie uzasadnić te zachowania czy stany emocji, które budzą w nas niepokój, lęk ,które określamy mianem psychopatologii. W jaki sposób odróżnić normalne choć może trudne  dla nas reakcję od tych, które wymagają już leczenia?

Powszechnie wiadomo jak wiele uwagi psychoanaliza przykłada  do wczesnych okresów w naszym życiu. Dzieciństwa i  adolescencji.

Psychoterapeuci psychoanalityczni potrafią  połączyć zjawiska, które dzieją się w dziecku i są przejawem jego indywidualnych predyspozycji z wpływem jaki wywiera na to dziecko jego najbliższe otoczenie.

Celem szkolenia jest omówienie rozwoju psychicznego dziecka w paradygmacie psychoanalitycznym. Zostaną przedstawione  poszczególne okresy rozwoju oraz towarzyszące im zjawiska w życiu psychicznym dziecka począwszy od okresu narodzin do okresu adolescencji włącznie.

Prowadząca:

mgr Agnieszka Słowik

psycholog, psychoterapeuta pracująca w paradygmacie psychoanalitycznym, od wielu lat zajmuje się psychoterapią dzieci i młodzieży.

6. Podstawy genogramu

 

Genogram – graficzny schemat przekazów transgeneracyjnych w rodzinie. Ilustruje związki i relacje między krewnymi oraz ważne daty z życia członków rodziny. Jest nie tylko sposobem zbierania i porządkowania informacji o rodzinie ale często użyteczną metodą prowadzenia terapii. Wspólne opracowanie genogramu z rodziną ułatwia włączenie się terapeuty do rodziny oraz włączenie rodziny do procesu terapii, przyspiesza poznawanie rodziny poprzez różne punkty widzenia jej członków, daje szybko całościowy obraz relacji rodzinnych oraz pomaga dokonać klasyfikacji różnych wzorców rodzinnych, które tym samym łatwiej mogą ulec zmianie i stać się bardziej funkcjonalne.

Prowadząca:

Marta Kossak

mgr Małgorzata Kosak
psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Całościowe Podyplomowe szkolenie w podejściu systemowo – psychodynamicznym przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego organizowane przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie. Pracuje jako diagnosta i psychoterapeuta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, a także systemową terapię rodzin. Od wielu lat prowadzi dziecięce grupy terapeutyczne zarówno dla młodszych dzieci jak i starszych. Współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prowadziła badania normalizacyjne i walidacyjne narzędzi diagnostycznych takich jak: Skala Inteligencji i Rozwoju IDS – 2, Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci – wersja V. Obecnie współpracuje z Pracownią nad dostosowaniem do polskich warunków testu komputerowego EXAT, który będzie służył diagnozy ADHD u dzieci.

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zakup Promocyjny 6in1”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz