Promocja!

Terapia Pedagogiczna – Promocja zakup grupowy

Original price was: 249.00 zł.Current price is: 199.00 zł.

Poprzednia najniższa cena: 199.00 .

Kategoria:

Opis

Terapia Pedagogiczna

 

Termin:

09.05.2024 godz. 16:00

16.05.2024 godz. 16:00

23.05.2024 godz. 16:00

 

Dostęp na 60 dni

P=240h

 

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA

100% on-line

 

Możliwość zaliczenia praktyk studenckich

Ważne !!! Zanim wykupisz moduł praktyk sprawdź czy twoja uczelnia honoruje praktyki on-line

 

 

Terapia pedagogiczna to jedna z  form pomocy dziecku której celem jest niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych.

 

Program

09.05.2024 r.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna kluczem do rozpoznania przyczyn niepowodzeń szkolnych-omówienie narzędzi diagnozy pedagogicznej poszczególnych etapów edukacyjnych.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci, a możliwości wsparcia w procesie edukacyjnym. Dokumenty wydawane przez PPP do placówek oświatowych (opinie, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).

Możliwości dostosowania  wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka/ucznia u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

 

16.05.2024 r.

Terapia pedagogiczna, jako specjalistyczna forma wsparcia edukacyjnego i rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Wsparcie edukacyjno-terapeutyczne dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność dziecka/ucznia (niesłyszące, słabosłyszące, niewidzące, słabowidzące, niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną,  niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym).

Omówienie modeli wsparcia, przykłady.

 

23.05.2024 r.

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, indywidualne zajęcia rewalidacyjne, realizacja programów terapeutycznych, współpraca specjalistów PPP z nauczycielami.
Skutki braku pomocy i niewłaściwych oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych.

Nowatorskie, wspomagające metody terapeutyczne (SPPS-S, Biofeedback, Tomatis, Metoda Warnkego).

 

Prowadząca

 

Marta Stelmarczyk ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji w roku 2006 ukończyła studia podyplomowe z tyflopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studia podyplomowe z terapii pedagogicznej NODN Logikos, a w roku 2018 studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2019 r. jest certyfikowanym diagnostą
w zakresie wykorzystania ADOS-2 w diagnostyce klinicznej, kwalifikacje zdobyła na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2003 r. pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku na stanowisku pedagoga. Od 2014 r. jest nauczycielem dyplomowanym. Przez cały okres pracy w poradni pogłębia swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, uczestniczy szkoleniach, które poszerzają specjalistyczną ofertę diagnostyczno – terapeutyczną poradni. Prowadzi diagnozę i terapię  zaburzeń przetwarzania słuchowego narzędziem jakim jest Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS-S). Jako specjalista – tyflopedagog oraz specjalista ds. diagnozy spektrum autyzmu, prowadzi diagnozę i terapię, udziela konsultacji dla nauczycieli oraz prowadzi poradnictwo dla rodziców, pracuje w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Terapia Pedagogiczna – Promocja zakup grupowy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz