Podstawy Psychoterapii

799.00 

(23 opinie klienta)

KURS I 28.10.2022 KURS II 4.11.2022 KURS III 18.11.2022 KURS IV 25.11.2022 KURS V 02.12.2022 KURS VI 09.12.2022 KURS VII 16.12.2022

Kategorie: ,

Opis

 

WARSZTAT PODSTAWY PSYCHOTERAPII

Kurs w sprzedaży w formie dostępu do nagrań. Linki aktywne 30 dni od dnia zakupu.
Po zapoznaniu się z materiałami warsztat zalicza praktykę oraz certyfikat elektroniczny.
By uzyskać dostęp do nagrań po zakupie należy skontaktować się z Nami drogą elektroniczną.

Warsztat realizowany jest w 7 blokach tematycznych „Podstaw Psychoterapii” z inscenizowanymi scenami sesji z pacjentem. Jesteśmy otwarci na wasze sugestie: szczegółowo analizujemy zapytania i komentarze uczestników stale modyfikując i dostosowując ofertę do potrzeb i oczekiwań. Z tego tez powodu aktywnie reagujemy na wymagania i zapotrzebowania rynku usług psychologicznych, tak aby nasi kursanci mogli w praktyce wykorzystywać zdobyta wiedzę i umiejętności.

 • Po każdym module jest TEST, który jest zdany przez wszystkich. Pełni on tylko funkcję informacji zwrotnej, określającej przyswojoną przez Państwa wiedzę
 • Gwarantuje 240h praktyk
 • Przy zakupie do 20.09 promocja 699
 • Późniejszy zakup 799zł
 • Gwarancja elektronicznego certyfikatu oraz możliwość dokupienia tradycyjnego

 

 

KURS I 28.10. 2022

PSYCHOTERAPIA JAKO METODA LECZENIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I EMOCJONALNYCH  /mgr Joanna Mieczkowska Trąd/

 

Pierwszy moduł kursu obejmuje podstawowe informacje na temat psychoterapii – czym różni się od innych form oddziaływań psychologicznych, czym jest i w jaki sposób rozwijała się jako metoda leczenia. Omówimy także pokrótce powiązania wiedzy psychoterapeutycznej z badaniami nad mózgiem i neuronauką, przedstawię także studentom przykłady wyników badań nad efektywnością psychoterapii. Porozmawiamy o czynnikach, dzięki którym psychoterapia działa, w szczególności skupiając się na relacji psychoterapeutycznej, procesie jej rozwoju i elementach składowych.

Na zajęciach omówimy także główne aspekty najważniejszych szkół psychoterapii – w jaki sposób opisują  koncepcję osobowości człowieka, uwarunkowania zdrowego rozwoju i przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych, a także jakie mechanizmy uważają za kluczowe i z jakich technik korzystają w procesie leczenia psychoterapeutycznego.

Studenci otrzymają także informacje praktyczne na temat zawodu psychoterapeuty, organizacji pomocy psychoterapeutycznej w Polsce i zasad etycznych obowiązujących psychoterapeutów.

Zajęcia będą miały charakter interaktywny, oprócz omawiania wiedzy teoretycznej i przykładów z praktyki, będzie także okazja do zadawania pytań.

 

PROGRAM WARSZTATU I

 1. HISTORIA I ROZWÓJ PSYCHOTERAPII
 2. CZYNNIKI LECZĄCE W PSYCHOTERAPII SPECYFICZNE I NIESPECYFICZNE
 3. BIOLOGICZNE PODSTAWY PSYCHOTERAPII , RELACJA TERAPEUTYCZNA
 4. PODSTAWOWE PODEJŚCIA W PSYCHOTERAPII:
 • PSYCHOANALIZA
 • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
 • PSYCHOTERAPIA GESZTALT
 • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
 • PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO BEHAWIORALNA
 • SYSTEM KSZTAŁCENIA PSYCHOTERAPEUTO W W POLSCE I UE. KODEKS ETYCZNY PSYCHOTERAPEUTY

5. Po każdym module jest TEST, który jest zdany przez wszystkich. Pełni on tylko funkcję informacji zwrotnej, określającej przyswojoną przez Państwa wiedzę

 

KURS II 4.11.2022

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO BEHAWIORALNA /mgr Iwona Wołkowicz/

 

PROGRAM WARSZTATU II

 1. ROZWÓJ PSYCHOTERAPII POZNAWCZO BEHAWIORALNEJ PSYCHOTERAPIA CBT GŁÓWNE POJĘCIA
 2. POZNAWCZE KONCEPCJE OSOBOWŚCI
 3. POZNAWCZE ROZUMIENIE PSYCHOPATOLOGII
 4. RODZAJE PSYCHOTERAPII POZNAWCZO BEHAWIORALNEJ TSNR TERAPIA SCHEMATU
 5. PACJENT W TERAPII POZNAWCZO BEHAWIORALNEJ
 6. WSKAZANIA I OGRANICZENIA CBT
 7. Po każdym module jest TEST, który jest zdany przez wszystkich. Pełni on tylko funkcję informacji zwrotnej, określającej przyswojoną przez Państwa wiedzę

 

Podczas szkolenia z podstaw CBT dowiedzą się Państwo jakie są główne założenia oraz kluczowe elementy praktyki terapii poznawczo-behawioralnej.  Czym terapia CBT różni się od innych podejść terapeutycznych i dlaczego jest obecnie najczęściej rekomendowaną formą leczenia?

Omówimy dlaczego modyfikacja nieadaptacyjnych schematów poznawczych poprzez zmianę w myśleniu, działaniu i regulacji emocji jest skuteczną formą leczenia wielu zaburzeń psychicznych. Podczas szkolenia poznają Państwo najważniejsze zniekształcenia poznawcze oraz jak działają błędne koła myślenia i działania. Podczas warsztatów na przykładach z praktyki klinicznej dowiedzą się Państwo jak tworzyć pełną i dopasowaną do pacjenta konceptualizację zaburzeń psychicznych oraz jak w odniesieniu do konceptualizacji planować skuteczny proces leczenia. Poznają Państwo najważniejsze narzędzia / techniki terapii CBT oraz specyfikę procesu i relacji terapeutycznej. Podczas warsztatów omówimy także największe wyzwania, mity oraz trendy dotyczące terapii CBT.

KURS III 18.11.2022

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA  /mgr Joanna Mieczkowska-Trąd/

 

PROGRAM WARSZTATU III

 1. OD PSYCHOANALIZY FREUDA DO WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ
 2. PSYCHODYNAMICZNE KONCEPCJE ROZWOJU OSOBOWOSCI,
 3. PSYCHODYNAMICZNE ROZUMIENIE PSYCHOPATOLOGII.
 4. WSKAZANIA CZYNNIKI LECZĄCE,
 5. MECHANIZMY OBRONNE ,
 6. SPECYFICZNE ZJAWISKA PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ : OPÓR ,PRZENIESIENIE, PRZECIWPRZENIESIENIE
 7. WSKAZANIA I OGRANICZENIA PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ
 8. Po każdym module jest TEST, który jest zdany przez wszystkich. Pełni on tylko funkcję informacji zwrotnej, określającej przyswojoną przez Państwa wiedzę

 

Strukturę aparatu psychicznego, fazy rozwoju psychoseksualnego) oraz kluczowe zastrzeżenia dotyczące jego teorii. Następnie skoncentrujemy się na najważniejszych koncepcjach psychodynamicznych wprowadzonych do teorii psychoterapii, m.in. teorii relacji z  obiektem D. Winnicotta i R. Fairbairna, teorii więzi J. Bowlby’ego czy terapii interpersonalnej H. Sullivana i na wywodzących się z nich współczesnych podejściach, np. terapii opartej na mentalizacji, terapii skoncentrowanej na emocjach czy psychodynamicznym rozumieniu uzależnień.

W oparciu o tę wiedzę porozmawiamy o psychodynamicznym rozumieniu tego, co wpływa na rozwój osobowości i w jaki sposób ten rozwój przebiega.

Omówimy rozumienie psychopatologii w kategoriach konfliktu wewnątrzpsychicznego lub deficytu, porozmawiamy także o roli lęku i mechanizmów obronnych w funkcjonowaniu człowieka.

Studenci będą mieli okazję zapoznać się z tym jak wygląda proces konceptualizacji pacjenta i praca w gabinecie terapeuty psychodynamicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii settingu, oporu, przeniesienia i przeciwprzeniesienia.  Porozmawiamy o różnych formach pracy psychoterapeutycznej, m.in. terapii ograniczonej i nieograniczonej w czasie, na chwilę zatrzymamy się też przy psychodynamicznym rozumieniu psychoterapii grupowej i par.

 

KURS IV 25.11. 2022

PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA /mgr Małgorzata Kosak/

 

PROGRAM WARSZTATU IV

 1. ROZWÓJ PSYCHOTERAPII SYSTEMOWEJ
 2. PODSTAWOWE POJĘCIA
 3. KONCEPCJA SYSTEMÓW RODZINNYCH
 4. SYSTEMOWE ROZUMIENIE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH
 5. SPECYFICZNE ZJAWISKA PSYCHOTERAPII SYSTEMOWEJ
 6. TECHNIKI TERAPEUTYCZNE
 7. Po każdym module jest TEST, który jest zdany przez wszystkich. Pełni on tylko funkcję informacji zwrotnej, określającej przyswojoną przez Państwa wiedzę

 

Określenie „terapia systemowa” dotyczy pojęć których wspólnym mianownikiem jest postrzeganie człowieka jako elementu systemów. Do tej grupy zalicza się zarówno klasyczne szkoły terapii systemowej (takie jak komunikacyjna, strategiczna, strukturalna) jak i współczesne modele terapii (narracyjna). System to uporządkowany układ elementów który tworzy spójną całość, a elementy te mogą być jednocześnie składnikami innych systemów. Terapia systemowa, rodzinna, partnerska, małżeńska…, wszystkie je łączy wspólne rozumienie rodziny jako systemu dynamicznie połączonych elementów, które wzajemnie na siebie wpływają. Nie ma tu pojedynczych wadliwych części, zamiast tego psychoterapeuta pracuje z tym systemem jako całością i każdego z jego członków czyni współodpowiedzialnym za zgłaszane trudności. Jest to nurt, który może wykorzystywać interwencje typowe dla różnych szkół teoretycznych na rzecz poprawiania relacji małżeńskich lub leczenia zaburzeń u dzieci czy nastolatków.

Przedstawię Państwu to jak zrodził się nurt systemowy, co na niego wpłynęło i jak rozwijał się przez lata aż do obecnego mementu. Podczas zajęć poznają państwo najważniejsze założenia i zasady prowadzenia terapii systemowej, kluczowe pojęcia i techniki pracy, a także wskazania i przeciwwskazania do terapii rodzinnej w podejściu systemowy.

 

KURS V 2.12.2022

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY /mgr Anna Kopeć/

 

PROGRAM WARSZTATU V

 1. SPECYFIKA PACJENTA DZIECIECEGO I ADOLESCENTA
 2. ROZWÓJ OSOBOWOŚCI
 3. PRZEGLĄD KONCEPCJI PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY
 4. SPECYFIKA ZABURZEŃ WIEKU ROZWOJOWEGO
 5. LECZENIE W AMBULATORIUM, LECZENIE STACJONARNE TERAPIA RODZNNA
 6. PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA TECHNIKI TERAPEUTYCZNE
 7. WSKAZANIA I PRZECIWSKAZANIA DO PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY
 8. Po każdym module jest TEST, który jest zdany przez wszystkich. Pełni on tylko funkcję informacji zwrotnej, określającej przyswojoną przez Państwa wiedzę

 

Zajęcia będą dotyczyć tego czym jest i czym zajmuje się psychoterapia dzieci i młodzieży, przyjmując, iż jest to jedna z metod leczenia zaburzeń psychicznych poprzez modyfikację zachowań pacjenta, jego procesów poznawczych, emocji czy też cech osobowości – tak, aby złagodzić objawy i wspierać rozwój młodego człowieka.

Jednym z obszarów zainteresowania będzie omówienie zaburzeń pojawiających w okresie dzieciństwa i adolescencji – począwszy od zaburzeń rozwoju (m.in  spectrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, ADHD, specyficzne zaburzenia uczenia się), przez zaburzenia emocjonalne (m.in. lękowe, więzi) i problematykę agresji. W pracy psychoterapeutycznej są to obok: zaburzeń odżywiania, snu i wydalania oraz sytuacji traumatycznych czy kryzysowych – jedne z najczęściej zakłóconych obszarów u dzieci i młodzieży.

Kolejna część zajęć dotyczyć będzie podstawowych założeń i metod psychoterapii dzieci i młodzieży w różnych podejściach psychoterapeutycznych: psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz systemowym.

W podsumowaniu zostanie omówiona skuteczność i ograniczenia psychoterapii dzieci i młodzieży, czyli co i w jaki sposób można zmienić w procesie terapii.

KURS VI 9.12.2022

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIENIA /mgr Katarzyna Lasota/

 

PROGRAM WARSZTATU VI

 1. SPECYFIKA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ
 2. SPOŁECZNOŚĆ AA TRADYCJA 12 KROKÓW
 3. LECZENIE ZAMKNIĘTE
 4. SCHEMAT LECZENIA UZALEŻNIEŃ W OPARCIU O SYSTEM PARPA
 5. Po każdym module jest TEST, który jest zdany przez wszystkich. Pełni on tylko funkcję informacji zwrotnej, określającej przyswojoną przez Państwa wiedzę

 

Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Lasota, jestem certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień i psychoterapeutką psychodynamiczną. Dziewiątego grudnia odbędzie się szkolenie z zakresu psychoterapii uzależnień, które będę miała przyjemność poprowadzić.

Chciałabym omówić z Państwem kryteria diagnostyczne uzależnień a więc kiedy już możemy mówić o uzależnieniu, a kiedy jeszcze o używaniu ryzykownym. Porozmawiamy o przyczynach o tym skąd zwykle bierze się zależność od substancji lub wykonywania czynności. Omówię mechanizmy uzależnienia dzięki czemu lepiej będzie zrozumieć na czym opiera się siła uzależnienia i dlaczego tak trudno jest uzależnienia leczyć.

Poruszę temat rodzajów uzależnień oraz specyfiki ich leczenia z odwołaniem się do przykładów z mojej praktyki. Omówię dostępne w Polsce formy leczenia z poleceniem sprawdzonych placówek. Wspólnie zastanowimy się jak motywować osobę uzależnioną do podjęcia leczenia i czy można ją do tego zmusić. Naświetlę Państwu problemy osób żyjących w bliskiej relacji z uzależnionym i opowiem czym jest tzw. współuzależnienie oraz tzw. syndrom DDA.

KURS VII 16.12.2022

WARSZTATY /Joanna Mieczkowska-Trąd, Anna Kopeć/

Ostatnia część polegać będzie na odgrywaniu przykładowych scen psychoterapeutycznych, które mają na celu ukazanie słuchaczom uczestnikom prawdziwego i rzetelnego warsztatu pracy terapeuty. Będzie również możliwość otwarcia panelu dyskusyjnego i wymiany doświadczeń.

 

 

NASI SPECJALIŚCI

Opiekun merytoryczny

mgr Semko Lipiec

psycholog, psychoterapeuta

Psycholog kliniczny, Certyfikowany psychoterapeuta PTP. Absolwent psychologii KUL Lublin, 20 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi młodzieżą i dorosłymi. Praca zawodowa: do 2010 roku psycholog w oddziałach psychiatrii dorosłych, psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog w szpitalu MSWiA w Rzeszowie, psycholog w ośrodku uzależnień. Od 2003 roku praktyka w prywatnym gabinecie, współzałożyciel NZOZ IDEA i Podkarpackiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego, Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii. Biegły Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Obszary zainteresowań zawodowych to psychoterapia zaburzeń osobowości i chorób psychosomatycznych.

 

 

Joanna Mieczkowska-Trąd

psycholog, psychoterapeuta

Psycholog psychoterapeuta, od kilkunastu lat pracuję w nurcie psychodynamicznym, prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, psychoterapię par, pracuję także z grupami. Jestem wykładowcą na podyplomowych studiach psychoterapii oraz coachingu i mentoringu, mam doświadczenie w pracy trenera i coacha. Pracuję także w języku angielskim.

Joanna Mieczkowska-Trąd

 

Iwona Wołkowicz

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (CBT). Certyfikat Psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB nr 1184. Prowadzę psychoterapię indywidualną (dorośli, młodzież) oraz terapię par. Ukończyłam psychologię ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz całościowe czteroletnie szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej. Przygotowuję rozprawę doktorską w zakresie prewencji zaburzeń psychicznych wśród osób młodych. Pracuję dydaktycznie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Moja praca podlega regularnej superwizji. W pracy terapeutycznej wykorzystuję podejście poznawczo-behawioralne, terapię schematów oraz metody bazujące na uważności.

 

mgr Małgorzata Kosak

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Całościowe Podyplomowe szkolenie w podejściu systemowo – psychodynamicznym przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego organizowane przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie. Pracuje jako diagnosta psychoterapeuta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, a także systemową terapię rodzin.

Od wielu lat prowadzi dziecięce grupy terapeutyczne zarówno dla młodszych dzieci jak i starszych realizując programy terapeutyczne pt. „Miasteczko”, „Kraina”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego , pracuje pod stałą superwizją zarówno indywidualną jak i grupową. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział wielu szkoleniach i konferencjach dotyczących psychoterapii.

 

Anna Kopeć

psycholog, psychoterapeuta, instruktor „Szkoły dla rodziców”

Pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi – w ujęciu psychodynamiczno-systemowym. Prowadzi konsultacje i porady dla rodziców.

W trakcie kursu: „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin”. Pracuje pod stałą superwizją.

Katarzyna Lasota

Psychoterapeuta – Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym po całościowym kursie, 4-letnim kursie. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nr SP 1386/2017). Poddaję swoją pracę regularnej suprewizji.

Pracuje z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi z zaburzeniami osobowości, chorującymi na zaburzenia odżywiania, z problemami w zakresie żywienia, budowania satysfakcjonujących relacji, uzależnionymi, żyjącymi w bliskiej relacji z uzależnionym, osobami w kryzysach, doświadczonych przez traumy oraz z ofiarami przemocy.

23 opinie dla Podstawy Psychoterapii

 1. Wiktoria

  Bardzo wartościowy kurs

 2. Aldona

  Bardzo ciekawe, profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Polecam. Z niecierpliwością czekam na kolejne 🙂

 3. IRENA

  Mnóstwo cennej praktycznej wiedzy. Bardzo polecam!

 4. Renata T.

  Bardzo profesjonalnie przeprowadzone
  szkolenie. Mnóstwo wartościowej wiedzy.
  Polecam serdecznie

 5. Joanna (zweryfikowany)

  Cieszę się, że wzięłam udział w tym kursie. Jest obfity w treści, tematy są omawiane na przykładach z życia. Prowadzący są świetnie przygotowani. Kurs dał mi skondensowany, ale trafny ogląd na różne spojrzenia terapeytyczne.

 6. Ewa (zweryfikowany)

  Polecam szkolenia w PSYCHOTEC! Rzetelnie prowadzone, bardzo dobrze merytorycznie przygotowane oraz w dogodnych terminach realizacji. Ponadto nagranie udostępnione, co daje możliwość do pewnych zagadnień wrócić na spokojnie. Jestem bardzo zadowolona, że jest możliwość w ramach rozwoju uzyskać jednocześnie realizację praktyk. Wiedza przekazywana bardzo przystępnie. Dodatkowym atutem jest łączenie się z prowadzącym i możliwość dialogu.

 7. Małgorzata

  Polecam szkolenie, merytoryczne, dużo informacji praktycznych.

 8. Sylwia Gr (zweryfikowany)

  Bardzo profesjonalne podejście, cenna wiedza. Polecam każdemu!

 9. Wioletta Szydłowska

  Bardzo dobry przekaz dużo wartościowej wiedzy. Jestem zadowolona.

 10. Magdalena Dygus (zweryfikowany)

  Polecam serdecznie.

 11. Agata (zweryfikowany)

  Bardzo wartościowy kurs! Polecam wszystkim, którzy chcą znać konkrety.

 12. Małgorzata W.

  Dużo praktycznej wiedzy. Jestem bardzo zadowolona. Polecam.

 13. Opinia (zweryfikowany)

  Bardzo wciągające warsztaty. Polecam!

 14. Aneta

  Rzetelny kurs. Polecam

 15. Patrycja

  Bardzo polecam ten kurs dla osób, które nie do końca wiedzą, jaki nurt wybrać. U każdego prowadzącego czuć wysoki poziom zaangażowania, materiały i prezentacje są przygotowane z wysoką starannością. Jeszcze raz – bardzo polecam, warto

 16. Sylwia (zweryfikowany)

  Serdecznie polecam

 17. Joanna Jacolik

  Jedne z najlepszych warsztatów. Pełna profesjonalnośc. Bardzo dziękuję

 18. Wioletta Szydłowska

  Bardzo porządny kurs, super

 19. Wioletta Szydłowska

  Super, bardzo dobry kurs

 20. Wioletta Szydłowska

  Super, ekstra kurs

 21. Monika (zweryfikowany)

  Bardzo wartościowe szkolenie.

 22. Joanna R.

  W mojej opinii jedno z najlepszych szkoleń, na których byłam. Bardzo wysoki poziom wiedzy i duże doświadczenie prowadzących. Ogromna chęć przekazania jak największej ilości informacji na dany temat. Jestem pod wielkim wrażeniem tego szkolenia i pozostałych, a byłam prawie na wszystkich organizowanych przez Psychotec. Mogę polecić każdemu zainteresowanemu zgłębianiem i poszerzaniem wiedzy z zakresu psychologii i psychoterapii. Dziękuję za organizację i czekam na koleje szkolenia.

 23. Małgorzata Kłodnicka-Caputa (zweryfikowany)

  Warsztaty niezwykle merytoryczne, prowadzone przez fachowców. Rzetelna wiedza poparta przykładami.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz