Podstawy psychoterapii – roczny kurs dla studentów

Kurs skierowany jest do studentów psychologii i pedagogiki, którzy w przyszłości chcieliby zajmować się psychoterapią. Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń psychicznych i emocjonalnych skutecznie sprawdzająca się w leczeniu nerwic, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń obsesyjno kompulsywnych czy uzależnień. Psychoterapia stosowana jest zarówno w leczeniu dorosłych jak i dzieci młodzieży. Indywidualna, grupowa jak również obejmująca rodziny czy pary.

Kategoria:

Opis

Aktualnie psychoterapeuci pracują w czterech głównych paradygmatach: psychoanalizie, psychoterapii psychodynamicznej, psychoterapii systemowej oraz psychoterapii poznawczo behawioralnej.
Psychoterapeuci w Polsce to absolwenci psychologii, pedagogiki lub lekarze medycyny. W toku kształcenia objęci są zintegrowanym szkoleniem kończącym się uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty. Całościowe szkolenie obejmuje około 1250 godzin szkolenia i prowadzone jest na ogół w ramach określonego paradygmatu np psyghodynamicznego lub poznawczo behawioralnego. Dużym powodzeniem cieszą się kursy wprowadzające pozwalające na poznanie podstawowych kierunków w psychoterapii, technik, zjawisk a przede wszystkim zbadanie własnej decyzji o zostaniu i dalszym kształceniu w psychoterapii.

Proponowany kurs obejmuje 10 weekendowych zjazdów w formule hybrydowej. Prowadzący to psycholodzy, psychoterapeuci , na co dzień pracującymi z pacjentami psychoterapią.

W programie kursu m.in przegląd podstawowych paradygmatów psychoterapii, prezentacja technik terapeutycznych , analizy przypadków, specyficznych zagadnień klinicznych oraz własny trening interpersonalny będący formą wprowadzającą do terapii własnej.

 • Kurs zakończony egzaminem i certyfikatem potwierdzającym udział i zdany egzamin.
 • Kurs zalicza praktyki studenckie
 • Możliwe staże kliniczne w wiodących ośrodkach w Rzeszowie po ukończeniu kursu.

Program

 • ZJAZD I prowadząca Joanna Mieczkwska Trąd wykład

WPROWADZENIE DO PSYCHOTERAPII ROZWOJ PSYCHOTERAPII / OBSZARY LECZENIA ( OD NORMY DO PATAOLOGII) / CZYNNIKI LECZĄCE W PSYCHOTEARPII / ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ PSYCHOTERAPEUTY / PODSTAWY KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO / WARUNKI PODJECIA PSYCHOATERAPII PSYCHOTERAPEUTA – PACJENT / GŁÓWNE NURTY PSYCHOTERAPII / KONTRAKT TERAPEUTYCZNY / KNSULTACJA TERAPEUTYCZNA / PSYCHOTERAPIA KRÓTKO I DŁUGOTERAPINOWA / SPECYFICZNE ZJAWISKA PSYCHOTERAPII : PACJENT W KRYZYSIE SAMOBÓJCZYM, PACJENT NIEBEZPIECZNY/,PACJENT W KRYZYSIE PSYCHOTYCZNYM.

 • ZJAZD II ANNA WNUK

PSYCHOTERAPIA CBT

 • ZJAZD III ANNA WNUK

PSYCHOTERAPIA CBT

 • ZJAZD IV JOANNA JAKUBOWSKA

PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA

 • ZJAZD V JOANNA JAKUBOWSKA

PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA

 • ZJAZD VI JOANNA MIECZKOWSKA TRAD

PSYCHOANALIZA I PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

 • ZJAZD VII JOANNA MIECZKOWSKA TRFAD

PSYCHOANALIZA I PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

 • ZJAZD VIII MAŁGORZATA KOSAK

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • ZJAZD IX BEATA ŁUKASZEWSKA

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

 • ZJAZD X ANNA BARAN

TRENING INTERPERSONALNY

Opis zjazdów

ZJAZD I JOANNA MIECZKOWSKA TRĄD

Pierwszy moduł kursu obejmuje podstawowe informacje na temat psychoterapii – czym różni się od innych form oddziaływań
psychologicznych, czym jest i w jaki sposób rozwijała się jako metoda leczenia. Omówimy także pokrótce powiązania wiedzy psychoterapeutycznej
z badaniami nad mózgiem i neuronauką, przedstawię także studentom przykłady wyników badań nad efektywnością psychoterapii.

Porozmawiamy o czynnikach leczących, dzięki którym psychoterapia działa, w szczególności skupiając się na relacji psychoterapeutycznej oraz
omówimy podstawowe elementy pracy terapeutycznej: konsultację, kontrakt i wynikające z nich różne formy pracy psychoterapeutycznej, m.in. terapii
ograniczonej i nieograniczonej w czasie, psychoterapii grupowej i par.

Studenci otrzymają także informacje praktyczne na temat zawodu psychoterapeuty, organizacji pomocy psychoterapeutycznej w Polsce i zasad etycznych obowiązujących psychoterapeutów.

Zajęcia wykładowe będą miały charakter interaktywny, oprócz omawiania wiedzy teoretycznej i przykładów z praktyki, będzie także okazja do zadawania pytań. Na zajęciach praktycznych skupimy się na ćwiczeniach dotyczących uniwersalnych czynników leczących w psychoterapii.

ZJAZD II i III PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO BEHAWIORALNA

Psychoterapia behawioralno-poznawcza (CBT) jest to metoda leczenia problemów psychicznych i emocjonalnych, jest jasno sprecyzowaną,
zorientowaną na cel formą psychoterapii. Skupia się przede wszystkim na teraźniejszości wychodząc z założenia, że każdą bolesną emocję i
nieodpowiednie zachowanie da się zmienić, nawet jeżeli są one mocno utrwalone i trwają wiele lat.
W procesie leczenia wykorzystuje się różnorodność technik, by dopasować ją do zaburzenia.

Terapia poznawczo-behawioralna skupia się przede wszystkim na myślach i emocjach, do których mamy dość łatwy dostęp oraz na widocznych gołym
okiem działaniach, a nie na nieświadomych i podświadomych elementach człowieka.

 1. Wstęp do terapii CBT: m.in. Ellis, REBT, Beck, model depresji Becka
 2. George Kelly i jego koncepcja konstruktów- schematów
 3. Model przetwarzania informacji przyjęty w cbt (ABC, poziomy przetwarzania, Myśli automatyczne, Przekonania pośredniczące i Przekonania kluczowe)
 4. Charakterystyka terapii cbt – założenia teoretyczne i cechy.
 5. Formułowanie problemów zgłaszanych i problemów do pracy, cele terapeutyczne.
 6. Zniekształcenia poznawcze
 7. Charakterystyka relacji terapeutycznej w cbt
 8. Podstawowe informacje na temat konceptualizacji w nurcie CBT – cele , składowe.
 9. Prezentacja podstawowych technik poznawczych i przećwiczenie wybranych.
 10. Prezentacja podstawowych technik behawioralnych i przećwiczenie wybranych.
 11. Omówienie i zaprezentowanie wybranych technik doświadczeniowych/wyobrażeniowych.
 12. Wstępne omówienie sposobów pracy z przekonaniami pośredniczącymi i kluczowymi.
 13. Prezentacja nurtów trzeciej fali, rozwój CBT – ogólne idee i założenia.

ZJAZD II i III PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO BEHAWIORALNA

Psychoterapia behawioralno-poznawcza (CBT) jest to metoda leczenia problemów psychicznych i emocjonalnych, jest jasno sprecyzowaną,
zorientowaną na cel formą psychoterapii. Skupia się przede wszystkim na teraźniejszości wychodząc z założenia, że każdą bolesną emocję i
nieodpowiednie zachowanie da się zmienić, nawet jeżeli są one mocno utrwalone i trwają wiele lat.
W procesie leczenia wykorzystuje się różnorodność technik, by dopasować ją do zaburzenia.

Terapia poznawczo-behawioralna skupia się przede wszystkim na myślach i emocjach, do których mamy dość łatwy dostęp oraz na widocznych gołym
okiem działaniach, a nie na nieświadomych i podświadomych elementach człowieka.

 1. Wstęp do terapii CBT: m.in. Ellis, REBT, Beck, model depresji Becka
 2. George Kelly i jego koncepcja konstruktów- schematów
 3. Model przetwarzania informacji przyjęty w cbt (ABC, poziomy przetwarzania, Myśli automatyczne, Przekonania pośredniczące i Przekonania kluczowe)
 4. Charakterystyka terapii cbt – założenia teoretyczne i cechy.
 5. Formułowanie problemów zgłaszanych i problemów do pracy, cele terapeutyczne.
 6. Zniekształcenia poznawcze
 7. Charakterystyka relacji terapeutycznej w cbt
 8. Podstawowe informacje na temat konceptualizacji w nurcie CBT – cele , składowe.
 9. Prezentacja podstawowych technik poznawczych i przećwiczenie wybranych.
 10. Prezentacja podstawowych technik behawioralnych i przećwiczenie wybranych.
 11. Omówienie i zaprezentowanie wybranych technik doświadczeniowych/wyobrażeniowych.
 12. Wstępne omówienie sposobów pracy z przekonaniami pośredniczącymi i kluczowymi.
 13. Prezentacja nurtów trzeciej fali, rozwój CBT – ogólne idee i założenia.

IV i V TERAPIA SYSTEMOWA JOANNA JAKUBOWSKA

Nurt systemowy znajduje zastosowanie głównie w terapii rodzin i par, bywa również pomocny w pracy indywidualnej z pacjentem. Rozumienie
procesów jakie zachodzą w rodzinie wydaje się być kluczowe, dla prowadzenia terapii rodzinnej. Specyfika pracy z rodziną wiąże się z
uwzględnianiem zdania każdego z członków rodziny, z zachowaniem postawy obiektywnego obserwatora i bezstronniczego komentatora.

W bloku omawiającym systemowy sposób pracy odniosę się do teoretycznych podstaw tego nurtu, tj. ogólna teoria systemów, kontekst rodzinny, komunikacja w rodzinie oraz podstawowych pojęć w teorii systemów. Z perspektywy praktyka przedstawię sposób pracy zparą/rodziną w oparciu o rozumienie systemowe, opowiem o pracy w diadzie terapeutycznej, czyli koterapii oraz technikach stosowanych w pracy systemowej, m.in. diagnozie fazy życia rodziny, procesie zbierania informacji, arkuszu funkcjonalności i dysfunkcjonalności rodziny oraz pracy z genogramem rodzinnym.

IV i V TERAPIA SYSTEMOWA JOANNA JAKUBOWSKA

Nurt systemowy znajduje zastosowanie głównie w terapii rodzin i par, bywa również pomocny w pracy indywidualnej z pacjentem. Rozumienie
procesów jakie zachodzą w rodzinie wydaje się być kluczowe, dla prowadzenia terapii rodzinnej. Specyfika pracy z rodziną wiąże się z
uwzględnianiem zdania każdego z członków rodziny, z zachowaniem postawy obiektywnego obserwatora i bezstronniczego komentatora.

W bloku omawiającym systemowy sposób pracy odniosę się do teoretycznych podstaw tego nurtu, tj. ogólna teoria systemów, kontekst rodzinny, komunikacja w rodzinie oraz podstawowych pojęć w teorii systemów. Z perspektywy praktyka przedstawię sposób pracy zparą/rodziną w oparciu o rozumienie systemowe, opowiem o pracy w diadzie terapeutycznej, czyli koterapii oraz technikach stosowanych w pracy systemowej, m.in. diagnozie fazy życia rodziny, procesie zbierania informacji, arkuszu funkcjonalności i dysfunkcjonalności rodziny oraz pracy z genogramem rodzinnym.

Zjazd VI i VII Psychoanaliza Psychoterapia Psychodynamiczna JOANNA MIECZKOWSKA TRĄD

W czasie weekendów poświęconych psychoterapii psychodynamicznej, omówimy najważniejsze pojęcia klasycznej psychoanalizy wprowadzone
przez Zygmunta Freuda (m.in. teorię popędów, strukturę aparatu psychicznego, fazy rozwoju psychoseksualnego) oraz kluczowe zastrzeżenia
dotyczące jego teorii. Następnie skoncentrujemy się na najważniejszych koncepcjach psychodynamicznych wprowadzonych do teorii psychoterapii,
m.in. teorii relacji z obiektem D. Winnicotta i R. Fairbairna, teorii więzi J. Bowlby’ego czy terapii interpersonalnej H. Sullivana i na wywodzących się z
nich współczesnych podejściach, np. terapii opartej na mentalizacji, terapii skoncentrowanej na emocjach czy psychodynamicznym rozumieniu
uzależnień.

W oparciu o tę wiedzę porozmawiamy o psychodynamicznym rozumieniu tego, co wpływa na rozwój osobowości i w jaki sposób ten rozwój przebiega.
Omówimy rozumienie psychopatologii w kategoriach konfliktu wewnątrzpsychicznego lub deficytu, porozmawiamy także o roli lęku i mechanizmów obronnych w funkcjonowaniu człowieka.

Studenci będą mieli okazję zapoznać się z tym jak wygląda proces konceptualizacji pacjenta i podstawowe zjawiska w procesie psychoterapii
psychodynamicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii settingu, oporu, przeniesienia i przeciwprzeniesienia. Porozmawiamy o wybranych
technikach psychoterapii psychodynamicznej. Wykłady będą uzupełnione częścią praktyczną, w czasie której uczestnicy kursu będą mogli
przećwiczyć aplikowanie wiedzy o myśleniu psychodynamicznym.

Zjazd VI i VII Psychoanaliza Psychoterapia Psychodynamiczna JOANNA MIECZKOWSKA TRĄD

W czasie weekendów poświęconych psychoterapii psychodynamicznej, omówimy najważniejsze pojęcia klasycznej psychoanalizy wprowadzone
przez Zygmunta Freuda (m.in. teorię popędów, strukturę aparatu psychicznego, fazy rozwoju psychoseksualnego) oraz kluczowe zastrzeżenia
dotyczące jego teorii. Następnie skoncentrujemy się na najważniejszych koncepcjach psychodynamicznych wprowadzonych do teorii psychoterapii,
m.in. teorii relacji z obiektem D. Winnicotta i R. Fairbairna, teorii więzi J. Bowlby’ego czy terapii interpersonalnej H. Sullivana i na wywodzących się z
nich współczesnych podejściach, np. terapii opartej na mentalizacji, terapii skoncentrowanej na emocjach czy psychodynamicznym rozumieniu
uzależnień.

W oparciu o tę wiedzę porozmawiamy o psychodynamicznym rozumieniu tego, co wpływa na rozwój osobowości i w jaki sposób ten rozwój przebiega.
Omówimy rozumienie psychopatologii w kategoriach konfliktu wewnątrzpsychicznego lub deficytu, porozmawiamy także o roli lęku i mechanizmów obronnych w funkcjonowaniu człowieka.

Studenci będą mieli okazję zapoznać się z tym jak wygląda proces konceptualizacji pacjenta i podstawowe zjawiska w procesie psychoterapii
psychodynamicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii settingu, oporu, przeniesienia i przeciwprzeniesienia. Porozmawiamy o wybranych
technikach psychoterapii psychodynamicznej. Wykłady będą uzupełnione częścią praktyczną, w czasie której uczestnicy kursu będą mogli
przećwiczyć aplikowanie wiedzy o myśleniu psychodynamicznym.

ZJAZD VIII PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY Małgorzata Kosak

Psychoterapia dzieci i młodzież wymaga szczególnego rodzaju umiejętności. Poza wiedza nt rozwoju psychicznego, objawów i zespołów zaburzeń ważna jest tu umiejętnością budowania kontaktu i utrzymania relacji z pacjentem dziecięcym. Dodatkowo niezbędna jest umiejętność komunikacji i rozumienie procesów rodzinnych. Pandemia covid -19 spowodowała drastyczny nawet kilkuset procentowy wzrost zachorowań na zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Wraz z tym niezbedne jest kształcenie i rozwój ośrodków i poradni dla dzieci i młodzieży.

Plan zajęć:

 • specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą, możliwości w zależności od etapu rozwoju
 • diagnoza i planowanie terapii, konsultacje do terapii, cele oczekiwania i motywacja dziecka vs. rodziców
 • kontakt z rodzicami, psychoedukacja, tajemnica, emocje rodziców do terapeuty i jego relacji z dzieckiem
 • współpraca i ewentualny kontakt ze szkołą, kuratorem, innymi specjalistami
 • kierowanie na terapię rodzinną/małżeńską/indywidualną rodziców/szkołę dla rodziców jako często ważny czynnik wspierający terapię dziecka
 • blaski i cienie pracy z dziećmi i młodzieżą, napotykane przez terapeutę trudności i wątpliwości.

ZJAZD IX PSYCHOTERAPIA UZALEZNIEN BEATA ŁUKASZEWSKA

Uzależnienie to stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, które objawia się okresowym lub stałym przymusem do wykonywania
określonej czynności lub dostarczania do organizmu określonej substancji, na ogół psychoaktywnej. Przymus ten prowadzi do obiektywnych szkód w życiu w obszarach psychicznym fizycznym i społecznym. Uzależnienia są stanami nabytymi. Oznacza to, iż nikt nie rodzi się uzależniony, przy czym niektóre typy osobowości mogą przejawiać zwiększoną podatność na popadanie w uzależnienia. Alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania, hazard, seksoholizm, pracoholizm to problemy z którymi najczęściej zgłaszają się pacjenci do leczenia. Terapia uzależnień obejmuje leczenie otwarte ( gabinety i poradnie), zamknięte (odziały odwykowe) czy organizacje samopomocowe ( ruch AA lub AN).

Program zajęć teoretycznych:

 1. Uzależnienie- przegląd koncepcji
 2. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia od substancji
 3. Rodzaje uzależnień
 4. Diagnoza uzależnień w oparciu o ICD 10, ICD 11, DSM-V
 5. Metody leczenia uzależnień
 6. Specyfika pracy z pacjentem uzależnionym
 7. Współuzależnienie i syndrom DDA
 8. Ścieżka kształcenia terapeuty uzależnień.

Warsztaty:

 1. Pierwsza konsultacja i zbieranie wywiadu
 2. Metody diagnozowania
 3. Podstawy kontaktu z pacjentem
 4. Zawieranie kontraktu z pacjentem uzależnionym
 5. Interwencje terapeutyczne oraz Dialog Motywujący
 6. Budowanie relacji terapeutycznej.

ZJAZD X TRENING INTERPERSONALNY ANNA BARAN

TRENING INTERPERSONALNY w ramach rocznej szkoły psychoterapii

 • Ilość godzin: 8
 • Ilość osób w grupie: 16-20

Trening pozwala na doświadczanie i rozwijanie następujących kompetencji interpersonalnych: efektywne porozumiewanie się z innymi ludźmi,
asertywność, zachowanie się w sytuacjach trudnych, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie własnymi emocjami, wzmacnianie samooceny.
Cele powyższe uzyskuje się między innymi poprzez przekazywanie informacji zwrotnych, dzięki którym każdy uczestnik treningu dowiaduje się jak jest odbierany przez innych ludzi, co pozwala na zweryfikowanie przekonań i wyobrażeń na swój temat.

Trening interpersonalny to jedna z najbardziej efektywnych metod edukacji psychologicznej. Uczestnicy treningu wchodzą ze sobą w relacje,
konfrontują się i wzajemnie modelują swoje zachowania. Specyfika treningu sprzyja otwieraniu się, przełamywaniu swoich barier i wyrażaniu emocji, w bezpiecznej, pełnej zaufania i akceptacji atmosferze.

Prowadząca: Anna Baran

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Psychoterapeutka w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR). Obecnie w trakcie
szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ), Analizy Transakcyjnej (AT), Dialogu
motywującego (DM), Programowania Neurolingwistycznego (NLP), Biofeedbacku HRV, a także liczne kursy z diagnozy psychologicznej.
Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi w formie psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Główne obszary pracy: kryzysy życiowe,
zaburzenia adaptacyjne, depresja, obniżone poczucie własnej wartości, zaburzenia lękowe, zaburzenia pod postacią somatyczną, zaburzenia obrazu
ciała, zaburzenia osobowości, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Od 20 lat pracuje jako trener umiejętności miękkich (radzenie sobie ze stresem, asertywność, komunikacja interpersonalna i in.). Od 10 lat
pracuje jako coach. Certyfikowana w International Coach Federation (przez 3 lata pełniła funkcję dyrektora rzeszowskiego oddziału ICF Polska).
Propagatorka coachingu na podkarpaciu, organizatorka i prelegentka konferencji naukowych na temat coachingu. Od 18 lat wykładowca
akademicki psychologii i przedmiotów pokrewnych, a także coachingu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i innych uczelniach
wyższych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podstawy psychoterapii – roczny kurs dla studentów”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz