PODSTAWY PSYCHOTERAPII ROCZNY KURS DLA STUDENTÓW 100% ON-LINE- Zakup promocyjny -płatność jednorazowa

2,800.00 

Kategoria:

Opis

PODSTAWY PSYCHOTERAPII ROCZNY KURS DLA STUDENTÓW

07-08, 28-29 Październik 25-26 Listopad, 9-10 Grudzień

Styczeń 13-14, Luty 17-18,Marzec 9-10, Kwiecień 6-7, Maj 18-19, Czerwiec 8-9,

Kurs 100% on-line

Cena obejmuję zakup całego kursu – wpłata promocyjna jednorazowa

Wszyscy uczestnicy otrzymują możliwość dostepu do wybranych kursów PSYCHOTEC bezpłatnie

Program kursu obejmuję obowiązkowy STAŻ

 

 

Kurs realizowany jest w formie on-line sobota oraz niedziela :

 • zjazd sobotni wykłady
 • zjazd niedzielny warsztatowy z podziałem na grupy

Program kursu obejmuję obowiązkowy STAŻ

 

Spotkania Interaktywne on-line

Ćwiczenia w osobnych pokojach grupy 20 osobowe,

każdy uczestnik otrzyma własne indywidualne stałe konto do platformy ZOOM.

Interaktynwe testy, zoom board

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 zjazdów weekendowych

150 godzin szkolenia, materiały , opieka merytoryczna, trening interpersonalny

Kursanci na zakończenie otrzymują świadectwo ukończenia kursu

 

Po ukończeniu kursu otrzymują Państwo:

 • zaliczenie jednego roku stażu dla absolwentów psychologii,

 • możliwość uzyskania wymaganych godzin w certyfikacji terapeuty środowiskowego/ rozpatrywane indywidualnie

 • możliwość podjęcia współpracy zawodowej w Centrum Terapii Rodzin Dialog w Rzeszowie po ukończeniu kursu dla wyróżniających się kursantów

 • wsparcie w określeniu optymalnej indywidualnej ścieżki kariery

 

Kurs skierowany jest do studentów psychologii i pedagogiki ,którzy w przyszłości chcieliby zajmować się psychoterapią. Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń psychicznych i emocjonalnych skutecznie sprawdzająca się w leczeniu nerwic, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń obsesyjno kompulsywnych czy uzależnień. Psychoterapia stosowana jest zarówno w leczeniu dorosłych jak i dzieci młodzieży . Indywidualna, grupowa jak również obejmująca rodziny czy pary.

Aktualnie psychoterapeuci pracują w czterech głównych paradygmatach: psychoanalizie, psychoterapii psychodynamicznej, psychoterapii systemowej oraz psychoterapii poznawczo behawioralnej.

Psychoterapeuci w Polsce to absolwenci psychologii, pedagogiki lub lekarze medycyny. W toku kształcenia objęci są zintegrowanym szkoleniem kończącym się uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty. Całościowe szkolenie obejmuje około 1250 godzin szkolenia  i prowadzone jest na ogół w ramach określonego paradygmatu np psyghodynamicznego lub poznawczo behawioralnego. Dużym powodzeniem cieszą się kursy wprowadzające pozwalające na poznanie podstawowych kierunków w psychoterapii, technik,  zjawisk a przede wszystkim zbadanie własnej decyzji o zostaniu i dalszym kształceniu w psychoterapii.

Proponowany kurs obejmuje 10 weekendowych zjazdów w formule hybrydowej. Prowadzący to psycholodzy, psychoterapeuci  , na co dzień pracującymi  z pacjentami psychoterapią.

W programie kursu m.in przegląd podstawowych paradygmatów psychoterapii, prezentacja technik terapeutycznych , analizy przypadków, specyficznych zagadnień klinicznych oraz  własny trening interpersonalny będący formą wprowadzającą do terapii własnej.

Kurs zakończony egzaminem i certyfikatem potwierdzającym udział i zdany egzamin.

Kurs zalicza praktyki studenckie

Możliwe staże kliniczne w wiodących ośrodkach w Rzeszowie po ukończeniu kursu

 

 

                                                                       PROGRAM

ZJAZD I prowadząca Joanna Mieczkowska Trąd – wykład – zamiana zjazd X

Rozwój Psychoterapii / obszary leczenia ( od normy do Patologii) / czynniki leczące w psychoterapii / zasady etyki zawodowej psychoterapeuty /podstawy kontaktu terapeutycznego / warunki podjęcia psychoterapii psychoterapeuta – pacjent / główne nurty psychoterapii / kontrakt terapeutyczny / konsultacja terapeutyczna / psychoterapia krótko i długoterminowa / specyficzne zjawiska psychoterapii : pacjent w kryzysie samobójczym, pacjent niebezpieczny/ , pacjent w kryzysie psychotycznym.

Joanna Mieczkowska-Trąd

psycholog, psychoterapeuta

Psycholog psychoterapeuta, od kilkunastu lat pracuję w nurcie psychodynamicznym, prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, psychoterapię par, pracuję także z grupami. Jestem wykładowcą na podyplomowych studiach psychoterapii oraz coachingu i mentoringu, mam doświadczenie w pracy trenera i coacha. Pracuję także w języku angielskim.

ZJAZD II prowadząca Anna Wnuk

PSYCHOTERAPIA CBT

ZJAZD III prowadząca Anna Wnuk

PSYCHOTERAPIA CBT

 

 

 

 

Anna Wnuk Psycholog, psychoterapeuta

Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych , treningami asertywności i relaksacji. Od ponad 10 lat pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Obecnie kształci się w Terapii Schematów. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

ZJAZD IV Prowadząca Joanna Jakubowska

PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA

ZJAZD V Prowadząca Joanna Jakubowska

PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA

 

 

 

 

 

 

mgr Joanna Jakubowska

psycholog, psychoterapeuta

Pedagog, psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin w paradygmacie systemowym. Pracuje z młodzieżą licealną i dorosłymi.

ZJAZD VI Joanna Mieczkowska Trąd

PSYCHOANALIZA I PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

ZJAZD VII Joanna Mieczkowska Trąd

PSYCHOANALIZA I PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

ZJAZD VIII Małgorzata Kosak

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Marta Kossak

mgr Małgorzata Kosak psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Całościowe Podyplomowe szkolenie w podejściu systemowo – psychodynamicznym przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego organizowane przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie. Pracuje jako diagnosta i psychoterapeuta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, a także systemową terapię rodzin. Od wielu lat prowadzi dziecięce grupy terapeutyczne zarówno dla młodszych dzieci jak i starszych. Współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prowadziła badania normalizacyjne i walidacyjne narzędzi diagnostycznych takich jak: Skala Inteligencji i Rozwoju IDS – 2, Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci – wersja V. Obecnie współpracuje z Pracownią nad dostosowaniem do polskich warunków testu komputerowego EXAT, który będzie służył diagnozy ADHD u dzieci.

 

ZJAZD IX BEATA ŁUKASZEWSKA

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

Beata Łukaszewska

 

mgr Beata Łukaszewska

psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

 

ZJAZD X  ANNA BARAN – zamiana Zjazd I

TRENING INTERPERSONALNY

mgr Anna Baran psycholog, psychoterapeuta, coach

 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) oraz w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR).

Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi w formie psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Główne obszary pracy: kryzysy życiowe, depresja, obniżone poczucie własnej wartości, zaburzenia lękowe, zaburzenia pod postacią somatyczną, zaburzenia obrazu ciała, zaburzenia osobowości.

Od 20 lat pracuje jako trener umiejętności miękkich (radzenie sobie ze stresem, asertywność, komunikacja interpersonalna i in.). Od 10 lat pracuje jako coach. Certyfikowana w International Coach Federation (przez 3 lata pełniła funkcję dyrektora rzeszowskiego oddziału ICF Polska). Propagatorka coachingu na podkarpaciu, organizatorka i prelegentka konferencji naukowych na temat coachingu. Od 18 lat wykładowca akademicki psychologii i przedmiotów pokrewnych, a także coachingu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i innych uczelniach wyższych.

Pracuje w języku angielskim. Pracuje stacjonarnie i online.

 

Opiekun merytoryczny

Semko Lipiec

mgr Semko Lipiec

psycholog, psychoterapeuta

Psycholog kliniczny, Certyfikowany psychoterapeuta PTP. Absolwent psychologii KUL Lublin, 20 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi młodzieżą i dorosłymi. Praca zawodowa: do 2010 roku psycholog w oddziałach psychiatrii dorosłych, psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog w szpitalu MSWiA w Rzeszowie, psycholog w ośrodku uzależnień. Od 2003 roku praktyka w prywatnym gabinecie, współzałożyciel NZOZ IDEA i Podkarpackiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego, Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii. Biegły Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Obszary zainteresowań zawodowych to psychoterapia zaburzeń osobowości i chorób psychosomatycznych.

 

Program i ofertę opracował S lipiec.

 

 

                                                                           OPISY MODUŁÓW:

 

 

ZJAZD I  JOANNA MIECZKOWSKA TRĄD

Pierwszy moduł kursu obejmuje podstawowe informacje na temat psychoterapii – czym różni się od innych form oddziaływań psychologicznych, czym jest i w jaki sposób rozwijała się jako metoda leczenia. Omówimy także pokrótce powiązania wiedzy psychoterapeutycznej z badaniami nad mózgiem i neuronauką, przedstawię także studentom przykłady wyników badań nad efektywnością psychoterapii.

Porozmawiamy o czynnikach leczących, dzięki którym psychoterapia działa, w szczególności skupiając się na relacji psychoterapeutycznej oraz omówimy podstawowe elementy pracy terapeutycznej: konsultację, kontrakt i wynikające z nich różne formy pracy psychoterapeutycznej, m.in. terapii ograniczonej i nieograniczonej w czasie, psychoterapii grupowej i par.

Studenci otrzymają także informacje praktyczne na temat zawodu psychoterapeuty, organizacji pomocy psychoterapeutycznej w Polsce i zasad etycznych obowiązujących psychoterapeutów.

Zajęcia wykładowe będą miały charakter interaktywny, oprócz omawiania wiedzy teoretycznej i przykładów z praktyki, będzie także okazja do zadawania pytań. Na zajęciach praktycznych skupimy się na ćwiczeniach dotyczących uniwersalnych czynników leczących w psychoterapii.

 

ZJAZD II i III PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO BEHAWIORALNA

Psychoterapia behawioralno – poznawcza (CBT) jest to metoda leczenia problemów psychicznych i emocjonalnych, jest jasno sprecyzowaną, zorientowaną na cel formą psychoterapii. Skupia się przede wszystkim na teraźniejszości wychodząc z założenia, że każdą bolesną emocję i nieodpowiednie zachowanie da się zmienić, nawet jeżeli są one mocno utrwalone i trwają wiele lat.

W procesie leczenia wykorzystuje się różnorodność technik, by dopasować ją do zaburzenia.

Terapia poznawczo-behawioralna skupia się przede wszystkim na myślach i emocjach, do których mamy dość łatwy dostęp oraz na widocznych gołym okiem działaniach, a nie na nieświadomych i podświadomych elementach człowieka.

 

 1. Wstęp do terapii CBT: m.in. Ellis, REBT,  Beck, model depresji Becka
 2. George Kelly i jego koncepcja konstruktów- schematów
 3. Model przetwarzania informacji przyjęty w cbt (ABC, poziomy przetwarzania, Myśli automatyczne, Przekonania pośredniczące i Przekonania kluczowe)
 4. Charakterystyka terapii cbt – założenia teoretyczne i cechy.
 5. Formułowanie problemów zgłaszanych i problemów do pracy, cele terapeutyczne.
 6. Zniekształcenia poznawcze
 7. Charakterystyka relacji terapeutycznej w cbt
 8. Podstawowe informacje na temat konceptualizacji w nurcie CBT – cele , składowe.
 9. Prezentacja podstawowych technik poznawczych i przećwiczenie wybranych.
 10. Prezentacja podstawowych technik behawioralnych i przećwiczenie wybranych.
 11. Omówienie i zaprezentowanie wybranych technik doświadczeniowych/wyobrażeniowych.
 12. Wstępne omówienie sposobów pracy z przekonaniami pośredniczącymi i kluczowymi.
 13. Prezentacja nurtów trzeciej fali, rozwój CBT – ogólne idee i założenia.

MODUŁ IV i V TERAPIA SYSTEMOWA JOANNA JAKUBOWSKA

Nurt systemowy znajduje zastosowanie głównie w terapii rodzin i par, bywa również pomocny w pracy indywidualnej z pacjentem. Rozumienie procesów jakie zachodzą w rodzinie wydaje się być kluczowe, dla prowadzenia terapii rodzinnej. Specyfika pracy z rodziną wiąże się z uwzględnianiem zdania każdego z członków rodziny, z zachowaniem postawy obiektywnego obserwatora i bezstronniczego komentatora.

W bloku omawiającym systemowy sposób pracy odniosę się do teoretycznych podstaw tego nurtu, tj. ogólna teoria systemów, kontekst rodzinny, komunikacja w rodzinie oraz podstawowych pojęć w teorii systemów. Z perspektywy praktyka przedstawię sposób pracy zparą/rodziną w oparciu o rozumienie systemowe, opowiem o pracy w diadzie terapeutycznej, czyli koterapii oraz technikach stosowanych w pracy systemowej, m.in. diagnozie fazy życia rodziny, procesie zbierania informacji, arkuszu funkcjonalności i dysfunkcjonalności rodziny oraz pracy z genogramem rodzinnym.

 

Zjazd VI i VII Psychoanaliza Psychoterapia Psychodynamiczna  JOANNA MIECZKOWSKA TRĄD

W czasie weekendów poświęconych psychoterapii psychodynamicznej, omówimy najważniejsze pojęcia klasycznej psychoanalizy wprowadzone przez Zygmunta Freuda (m.in. teorię popędów, strukturę aparatu psychicznego, fazy rozwoju psychoseksualnego) oraz kluczowe zastrzeżenia dotyczące jego teorii. Następnie skoncentrujemy się na najważniejszych koncepcjach psychodynamicznych wprowadzonych do teorii psychoterapii, m.in. teorii relacji z obiektem D. Winnicotta i R. Fairbairna, teorii więzi J. Bowlby’ego czy terapii interpersonalnej H. Sullivana i na wywodzących się z nich współczesnych podejściach, np. terapii opartej na mentalizacji, terapii skoncentrowanej na emocjach czy psychodynamicznym rozumieniu uzależnień.

W oparciu o tę wiedzę porozmawiamy o psychodynamicznym rozumieniu tego, co wpływa na rozwój osobowości i w jaki sposób ten rozwój przebiega. Omówimy rozumienie psychopatologii w kategoriach konfliktu wewnątrz psychicznego lub deficytu, porozmawiamy także o roli lęku i mechanizmów obronnych w funkcjonowaniu człowieka.

Studenci będą mieli okazję zapoznać się z tym jak wygląda proces konceptualizacji pacjenta i podstawowe zjawiska w procesie psychoterapii psychodynamicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii settingu, oporu, przeniesienia i przeciwprzeniesienia. Porozmawiamy o wybranych technikach psychoterapii psychodynamicznej.  Wykłady będą uzupełnione częścią praktyczną, w czasie której uczestnicy kursu będą mogli przećwiczyć aplikowanie wiedzy o myśleniu psychodynamicznym.

 

ZJAZD VIII PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY Małgorzata Kosak

Psychoterapia dzieci i młodzież wymaga szczególnego rodzaju umiejętności. Poza wiedza nt rozwoju psychicznego, objawów  i zespołów zaburzeń ważna jest tu umiejętnością budowania kontaktu  i utrzymania relacji z pacjentem dziecięcym. Dodatkowo niezbędna jest umiejętność komunikacji i rozumienie procesów rodzinnych. Pandemia covid -19 spowodowała drastyczny nawet kilkuset procentowy wzrost zachorowań  na zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Wraz z tym niezbędne jest  kształcenie i rozwój ośrodków i poradni dla dzieci i młodzieży.

Plan zajęć:

 •   specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą, możliwości w zależności od etapu rozwoju
 •   diagnoza i planowanie terapii, konsultacje do terapii, cele oczekiwania i motywacja dziecka vs. rodziców
 •   kontakt z rodzicami, psychoedukacja, tajemnica, emocje rodziców do terapeuty i jego relacji z dzieckiem
 •   współpraca i ewentualny kontakt ze szkołą, kuratorem, innymi specjalistami
 •   kierowanie na terapię rodzinną/małżeńską/indywidualną rodziców/szkołę dla rodziców jako często ważny  czynnik wspierający terapię dziecka
 • blaski i cienie pracy z dziećmi i młodzieżą, napotykane przez terapeutę trudności i wątpliwości.

 

 

ZJAZD IX PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ BEATA ŁUKASZEWSKA

Uzależnienie to stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, które objawia się okresowym lub stałym przymusem do wykonywania określonej czynności lub dostarczania do organizmu określonej substancji, na ogół psychoaktywnej. Przymus ten prowadzi do obiektywnych szkód w życiu w obszarach psychicznym fizycznym i społecznym. Uzależnienia są stanami nabytymi. Oznacza to, iż nikt nie rodzi się uzależniony, przy czym niektóre typy osobowości mogą przejawiać zwiększoną podatność na popadanie w uzależnienia. Alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania, hazard, seksoholizm, pracoholizm to  problemy z którymi najczęściej  zgłaszają się pacjenci do leczenia. Terapia uzależnień obejmuje leczenie otwarte ( gabinety i poradnie), zamknięte (odziały odwykowe) czy organizacje samopomocowe ( ruch AA lub AN).

 

Program zajęć teoretycznych:

 1. Uzależnienie- przegląd koncepcji
 2. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia od substancji
 3. Rodzaje uzależnień
 4. Diagnoza uzależnień w oparciu o ICD 10, ICD 11, DSM-V
 5. Metody leczenia uzależnień
 6. Specyfika pracy z pacjentem uzależnionym
 7. Współuzależnienie i syndrom DDA
 8. Ścieżka kształcenia terapeuty uzależnień.

 

Warsztaty:

 1. Pierwsza konsultacja i zbieranie wywiadu
 2. Metody diagnozowania
 3. Podstawy kontaktu z pacjentem
 4. Zawieranie kontraktu z pacjentem uzależnionym
 5. Interwencje terapeutyczne oraz Dialog Motywujący
 6. Budowanie relacji terapeutycznej.

 

ZJAZD X TRENING INTERPERSONALNY ANNA BARAN

TRENING INTERPERSONALNY

w ramach rocznej szkoły psychoterapii

Ilość godzin: 8

Ilość osób w grupie: 16-20

 

Trening interpersonalny daje możliwość uważnego doświadczania, nazywania, a także otwartego wyrażania własnych uczuć. Pozwala zrozumieć mechanizm sprzężenia zwrotnego w relacjach międzyludzkich, w oparciu o obserwację wpływu własnych zachowań na reakcje innych ludzi i odwrotnie. Daje ponadto przestrzeń na eksperymentowanie z nowymi zachowaniami, sposobami komunikowania się i wyrażania siebie.

Trening interpersonalny nie bazuje więc na przekazywaniu wiedzy, tylko na czerpaniu jej z własnych doświadczeń, z tego co uczestnicy widzą, słyszą, czują i uświadamiają sobie w trakcie treningu.

Trening pozwala na doświadczanie i rozwijanie następujących kompetencji interpersonalnych: efektywne porozumiewanie się z innymi ludźmi, asertywność, zachowanie się w sytuacjach trudnych, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie własnymi emocjami, wzmacnianie samooceny.

Cele powyższe uzyskuje się między innymi poprzez przekazywanie informacji zwrotnych, dzięki którym każdy uczestnik treningu dowiaduje się jak jest odbierany przez innych ludzi, co pozwala na zweryfikowanie przekonań i wyobrażeń na swój temat.

Trening interpersonalny to jedna z najbardziej efektywnych metod edukacji psychologicznej. Uczestnicy treningu wchodzą ze sobą w relacje, konfrontują się i wzajemnie modelują swoje zachowania. Specyfika treningu sprzyja otwieraniu się, przełamywaniu swoich barier i wyrażaniu emocji, w bezpiecznej, pełnej zaufania i akceptacji atmosferze.

 

Prowadząca:

Anna Baran

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Psychoterapeutka w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR). Obecnie w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ), Analizy Transakcyjnej (AT), Dialogu motywującego (DM), Programowania Neurolingwistycznego (NLP), Biofeedbacku HRV, a także liczne kursy z diagnozy psychologicznej.

Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi w formie psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Główne obszary pracy: kryzysy życiowe, zaburzenia adaptacyjne, depresja, obniżone poczucie własnej wartości, zaburzenia lękowe, zaburzenia pod postacią somatyczną, zaburzenia obrazu ciała, zaburzenia osobowości, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Od 20 lat pracuje jako trener umiejętności miękkich (radzenie sobie ze stresem, asertywność, komunikacja interpersonalna i in.). Od 10 lat pracuje jako coach. Certyfikowana w International Coach Federation (przez 3 lata pełniła funkcję dyrektora rzeszowskiego oddziału ICF Polska). Propagatorka coachingu na Podkarpaciu, organizatorka i prelegentka konferencji naukowych na temat coachingu. Od 18 lat wykładowca akademicki psychologii i przedmiotów pokrewnych, a także coachingu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i innych uczelniach wyższych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PODSTAWY PSYCHOTERAPII ROCZNY KURS DLA STUDENTÓW 100% ON-LINE- Zakup promocyjny -płatność jednorazowa”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz