WykładowcyBarbara Wójcik

Zajmuje się diagnozą i rehabilitacją zaburzeń poznawczych w chorobach neurologicznych oraz psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży.

Barbara Wójcik

Barbara Wójcik
psycholog, psychoterapeuta