WykładowcyAnna Kopeć

Pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi – w ujęciu psychodynamiczno-systemowym. Prowadzi konsultacje i porady dla rodziców.
W trakcie kursu: „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin”. Pracuje pod stałą superwizją.

Anna Kopeć

Anna Kopeć
psycholog, psychoterapeuta, instruktor „Szkoły dla rodziców”